IMPORTANT LEGAL NOTICE
 

 TESSEDIKKEL A XXI-IK SZÁSZADBA Második Esély Népfőiskola ascii version

Hungary

 
DP Managing organisation : Ótemplomi Evangélikus Egyházközség
Other national partners : Bihari Szabadművelődési és Népfőiskolai Egyesület
Középhalmi Evangélikus Misszió
Szarvasi Ifjúságért Akciócsoport Egyesület
Tessedik Sámuel Főiskola Mezőgazdasági Víz-és Környezetgazdálkodási Kara
EQUAL theme :Adaptability - Life long learning 
Type of DP :Sectoral - Specific discrimination and inequality problems 
DP Legal status :Association without legal form 
DP identification :HU-13 
Application phase :Approved for action 2 
Selection date :30-06-2005 
Last update :20-09-2006 
Monitoring:  

Rationale

Text available in

In Békés County the rate of unemployment is 11.11%, this means that there are 1000 unemployed in the vicinity of the city of Szarvas. This area has the highest unemployment rate in the South-Plain region. In 2003 81% of the registered unemployed were physical workers. Our leading directives are the strategic programme of agricultural and rural development of Békés County and the guiding principles of the „Labour market skill-demand appraisal in accordance with European practice serving Hungarian education development”, which include both economic and social elements.

dot Top


Objective

Text available in

1.The main objective of the project is to decrease labour market disadvantages of individuals with decreased working ability and of those with special needs due to their mental or behavioural state, belonging to the two age groups of 16-30 and 30-55. 2.To find and convince target groups both individually and in groups.3.To explore the mental-psychical barriers and disadvantages of people, develop and implement “a motivated life” training. To create behavioural models necessary for learning how to learn and find employment, as well as to elaborate employment and training plans for the target group. To develop an appropriate adult training infrastructure program at the city of Szarvas, based on the second chance school concept.4.To establish the practice of ’accepting’ work places and forms of flexible employment parallel with training, in economy-related enterprises of the region. To provide protected employment for 6 month periods and develop individual ways of becoming employees and entrepreneurs.

dot Top


Innovation


Nature of the experimental activities to be implemented Rating
Guidance, counselling *
Training ***
Training on work place ***
Work placement ***
Job rotation and job sharing *
Employment aids (+ for self-employment) **
Integrated measures (pathway to integration) *
Employment creation and support ***
Training of teachers, trainers and staff **
Improvement of employment services, Recruitment structures *
Conception for training programs, certification ***
Anticipation of technical changes **
Work organisation, improvement of access to work places *
Guidance and social services ***
Awareness raising, information, publicity **
Studies and analysis of discrimination features ***

Type of innovation Rating
Process-oriented ***
Goal-oriented ***
Context oriented **

Text available in

A célcsoportot a legveszélyeztetettebb helyzetű munkanélküli személyek képezik, akik társadalmi magárahagyottságuk folytán, támogatás nélkül nem lennének képesek bekapcsolódni a munkaerőpiacra, ezért az integrált mentál-pszihés lelki gondozás középponti szerepet játszik a képzésből és védett foglalkoztatásból álló programban.
Az Unió 8 tagországában sikerrel véghezvitt Második Esély Iskola (MEI) adaptációjának bevezetése (1995-2002) szakmai eredményeinek felhasználása valósul meg, a Békés megyei viszonyokra adaptáltan, s a modul rendszerű képzésben az alapkészség fejlesztés mellett hangsúlyos az ICT képzés, valamint a térség gazdaságfejlesztési törekvéseivel összhangban lévő kompetencia alapú szakmai és vállalkozói képzés, részben bentlakásos, részben nappali tanulás formájában a rendelkezésre álló képzési infrastruktúra fejlesztése által. Másrészt gyakorlati irányultsággal a tangazdaságban és vállalatoknál történő védett foglalkoztatással.
A gyakorlati oktatást részben a képzés intézményes helyén, részben a leendő munkahelyeken, valamennyi munkafolyamatot, technológiai, technikai programot a vállalkozások szakemberei látnak el. A védett foglalkoztatás gondozása a munkahelyi nem-formális tanulás gyakorlattá tételét célozza a vállalatoknál, amely lehetővé teszi a célcsoport egy részének munkavállalóvá, kisebb részének vállalkozóvá válását. A célcsoport utógondozása keretében a projekt egyformán figyelembe veszi a 1. metál-pszichés lelki gondozást és életviteli segítséget, a 2. foglalkoztatást és az 3. élethosszig tartó további tanulás segítését is figyelemmel kisérését.
A SZLEM-oktatási módszer és tananyag, ( Lásd részletesen a mellékletben) tanárképzési módszerek és a többi fentebb felsorolt innovatív munkamódszerek – a társadalmilag rászorultak gondozása és bevonása, motiválása, az alapkészség és kompetenciafejlesztés együttes megvalósítása, a védett foglalkoztatás keretében kialakított nem-formális munkahelyi tanulás. Mindezek olyan monitorizálása, minőségellenőrzése és dokumentációja valósul meg, amely lehetővé teszi, hogy a projekttevékenység helyben történő folyamatos továbbvitele és fenntarthatósága mellett a projekt teamje képessé válik más térségek hasonló problémáinak megoldásában tevékenyen közreműködni a tapasztalatátadással.

dot Top


Budget Action 2

1 000 000 – 1 500 000 €

dot Top


Beneficiaries


Assistance to structures and systems and accompanying measures Rating
Support to entrepreneurship *
Disabilities *
Age ***
Low qualification ***
Unemployment ****

dot Top


Empowerment

 

 With beneficiaries

Participation
Promoting individual empowerment
Developing collective responsibility and capacity for action
Participation in the project design
Participation in running and evaluating activities
Changing attitudes and behavior of key actors

Text available in

Preparation of the project team is based on the connections of structure and content of equal opportunitiesTarget group selection is based on elements of equal opportunities. The development partnership provides all information to potential members of the target groups about the project. The project development partnership builds the constructive suggestions, opinions and ideas of the target group into the project strategy, its dissemination materials, and uses them in the enforcement of gender equality to promote social inclusion. The development partnership communicates with civil organisations representing target groups in order to learn about their real circumstances.Target groups are heterogeneous, to eliminate prejudices while working together.The training with all its programmes serves the improvement of equal opportunities in employment, including the self-developed SZLEM-method described in the appendix

 

 Between national partners

Text available in

Ensuring competence and capacity for the participating organizations is a basic condition as is self-evaluation and personal participation. Ensuring autonomy is essential since a development partnership can only be effective with equal participation of the members. Individuality of the particular organisations should also be ensured.

dot Top


Transnationality

 

 Linguistic skills

  • English
  • magyar
  • slovenčina (slovenský jazyk)
  • español (castellano)

 Percentage of the budget for transnational activities

  • 15.0%

 Transnational Co-operation Partnerships

Transnational Co-operation Agreement DPs involved
3874 ECCO II ES ES20040226
FR AQU-2004-41366
IT IT-G2-PUG-088
SE 77

dot Top


Background

 

 Involvment in previous EU programmes

  • Nobody involved in A&E

dot Top


National Partners


Partner To be contacted for
Ótemplomi Evangélikus Egyházközség Co-ordination of experimental activities
Design of the project
DP managing organisation
Evaluation
Monitoring, data collection
Transnational partnership
Bihari Szabadművelődési és Népfőiskolai Egyesület
Középhalmi Evangélikus Misszió
Szarvasi Ifjúságért Akciócsoport Egyesület
Tessedik Sámuel Főiskola Mezőgazdasági Víz-és Környezetgazdálkodási Kara

dot Top


Agreement Summary

Text available in

The development of similar methodologies in an international cooperation is quite effective due to the use of and approach to multilateral information. Use of the European Employment Strategy and the international Co-operation Internet Module can make international co-operation more effective. The advantages of the application of parallel methods may later be integrated; however, collective training under the current circumstances is not possible.

Last update: 20-09-2006 dot Top


Ótemplomi Evangélikus Egyházközség

(ÓEE)
Vasút u. 10.
5540 Szarvas
htpp://szarvas.lutheran.hu

Tel:+3666313153
Fax:+3666313153
Email:lazar@szarvas.hu

 
Responsibility in the DP: Co-ordination of experimental activities
Design of the project
DP managing organisation
Evaluation
Monitoring, data collection
Transnational partnership
Type of organisation:Social services
Legal status:Non-profit private organisation (including NGO...)
Size:Staff 50-250
NUTS code:Bekes
Date of joining / leaving:15-09-2004 /

Text available in

Az egyházközséghez tartozó intézmények:

Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvoda
Sok családdal tart kapcsolatot, akik veszélyeztetett háttérből jönnek. (Munkanélküliség, gyermekét egyedül nevelő szülő, alkoholizmus, drog) tanulók száma: 421, óvodások száma: 45 tanárok: 60 személy

Ótemplomi Evangélikus Egyházközség Gondozási Központja ( 26 főállású foglalkoztatottal )
Feladatai:
·Idősek napközi otthonos ellátása, foglalkoztatása
·Bentlakásos szeretetotthon ( 30 személy)
·Otthonápolás ( 20 fő / hét ellátása) Két idősek klubja működik 90 és 20 személlyelContact person(s)

Name First name Phone E-mail Responsibility
Lázár Zsolt +36208244211 szlem@rnet.hu project management

Last update: 20-09-2006 dot Top


Bihari Szabadművelődési és Népfőiskolai Egyesület

(Bihari Népfőiskola)
Bajcsy-Zs. u. 27.
4100 Berettyóújfalu

Tel:+3666313311
Fax:+3666216858
Email:litkei.julia@mvk.tsf.hu

 
Responsibility in the DP:
Type of organisation:Education / training organisation
Legal status:Non-profit private organisation (including NGO...)
Size:Staff < 10
NUTS code:Hajdu-Bihar
Date of joining / leaving:15-09-2004 /

Text available in

A Bihari Népfőiskola 1990-ben alakult meg Berettyóújfaluban. Célunk kezdetektől a város kulturális életének gerjesztése, formálása, illetve ehhez erőforrás gyűjtése.
Konzorciumi tagként részt vettünk egy Phare projektben, illetve pályázati források segítségével képzéseinken készség, képesség fejlesztő programokat (ifjúsági animátor képzés, Álláskeresők Klubja, pályázatíró tréning) folytatunk. Működtetünk egy Teleházat, mely egyben Ifjúsági Információs Irodaként is működik. Egyesületünket a Felnőttképzési Akkreditáló Testület 2004. január 12-i ülésén nyilvántartásba vette.Contact person(s)

Name First name Phone E-mail Responsibility
Litkei Júlia +3666313311 litkei.julia@mvk.tsf.hu international management

Last update: 20-09-2006 dot Top


Középhalmi Evangélikus Misszió

(KMA)
Vasút u. 10.
5540 Szarvas

Tel:+3666313311
Fax:+3666216858
Email:litkei.julia@mvk.tsf.hu

 
Responsibility in the DP:
Type of organisation:Social services
Legal status:Non-profit private organisation (including NGO...)
Size:Staff < 10
NUTS code:Bekes
Date of joining / leaving:15-09-2004 /

Text available in

A Középhalmi Ev. Misszió (közhasznú alapítvány) fő tevékenységei
·Szenvedélybetegek felkutatása,bentlakásos gondozása, a társadalomba való visszailleszkedésük elősegítése, családjukkal való kapcsolattartás
·Szociális szempontból hátrányos helyzetű időskorúak otthonukban történő testi-lelki gondozása
·Életvitelük, családi körülményeik miatt hátrányos helyzetű fiatalok preventív gondozása
·Szenvedélybetegségüktől tiszta egyének önkéntes foglalkoztatása (az épület állagának megóvásában, takarításban, kisegítő tevékenységek végzése táborok idején)

Alkalmaink
·Iszákosmentő, utógondozó hetek
·Családterápiás hetek, prevenciós konferenciák
·Ifjúsági táborokContact person(s)

Name First name Phone E-mail Responsibility
Litkei Júlia +3666313311 litkei.julia@mvk.tsf.hu international management

Last update: 20-09-2006 dot Top


Szarvasi Ifjúságért Akciócsoport Egyesület

(SZIA Egyesület)
Somogyi Béla u. 30.
5540 Szarvas
www.sziae.hu

Tel:+3666313311
Fax:+3666216858
Email:litkei.julia@mvk.tsf.hu

 
Responsibility in the DP:
Type of organisation:Organisation providing support and guidance for disadvantaged groups
Legal status:Non-profit private organisation (including NGO...)
Size:Staff 10-50
NUTS code:Bekes
Date of joining / leaving:15-09-2004 /

Text available in

A 2002. óta létező egyesület főleg ifjúsági lelki prevenciós, valamint drogprevenciós programokat szervez, a város és a kistérség fiataljai számára. Nevéhez olyan rendezvények társulnak, mint az AIDS nap, a Mindenki Karácsonya (hátrányos helyzetű gyermekek számára karácsonyi ünnepség és ajándékozás szervezése), kortárs lelki segítő képzés, a Légy Napra kész drogprevenciós programsorozat megszervezésében való részvétel, valamint a Szarvasi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum életre hívása, megszervezése. Az egyesület tagjai nagy tapasztalattal rendelkeznek a különféle lelki prevenciós, problémakezelő, valamint tréningprogramok lebonyolításában, szervezésében.Contact person(s)

Name First name Phone E-mail Responsibility
Litkei Júlia +3666313311 litkei.julia@mvk.tsf.hu international management

Last update: 20-09-2006 dot Top


Tessedik Sámuel Főiskola Mezőgazdasági Víz-és Környezetgazdálkodási Kara

(TSF MVKFK)
P.O. BOX 37
5541 Szarvas
www.mvk.tsf.hu, www.tsf.hu

Tel:+3666313311
Fax:+3666216858
Email:litkei.julia@mvk.tsf.hu

 
Responsibility in the DP:
Type of organisation:Education / training organisation
Legal status:Public organisation
Size:Staff 50-250
NUTS code:Bekes
Date of joining / leaving:15-09-2004 /

Text available in

A Kar az agrártudomány területén főiskolai szintű alapképzést, szakirányú továbbképzést és felsőfokú szakképzést folytat nappali és levelező tagozaton, s e képzési formákban okleveleket és bizonyítványokat ad ki.
-alapképzés: környezetgazdálkodási agrármérnöki, meliorációs mérnöki és növénytermesztési mérnöki szakok;
-szakirányú továbbképzés: halászati, mezőgazdasági környezetgazdálkodási, növényvédelmi, településüzemeltető, vetőmag gazdálkodási szakmérnöki szakok; felsőfokú szakképzés: hulladékgazdálkodási technológus szak.Contact person(s)

Name First name Phone E-mail Responsibility
Litkei Júlia +3666313311 litkei.julia@mvk.tsf.hu international management

Last update: 20-09-2006 dot Top 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Warning! This section is not meant to be read directly, but rather be navigated through from the main page above.
 
 
 
 

WITH TESSEDIK INTO XXI. CENTURY Second Chance FHS

Rationale

Text available in

A regisztrált munkanélküliek aránya a megyében 11, 11% ami Szarvas környékén 1000 körüli főt jelent, s a megye a Dél-alföldi régió legmagasabb munkanélküliséggel bíró térsége. 2003-ban a regisztrált munkanélküliek 81%-a fizikai állománycsoportba tartozott.
A projekt foglalkoztatást elősegítő célkitűzései során irányadónak tekintjük a Békés megye agrár- és vidékfejlesztési stratégiai programját, valamint alkalmazni kívánjuk "Az európai gyakorlathoz illeszkedõ munkaerő-piaci készségigény-felmérés a magyar oktatásképzés fejlesztése szolgálatában” térségre vonatkozó megállapításait, amelyek tartalmaz mind gazdasági és szociális elemeket.

dot Top


Objective

Text available in

1. A projekt fő célja, a két célcsoport a 16-30 és 30-55 év közötti munkanélküliek, megváltozott munkaképességűek és mentálisan-lelkileg, valamint magatartás szempontjából rászorult helyzetben lévők számára a régió munkaerőpiacán belüli hátrányok csökkentése.
2. A célcsoport személyes és csoportos megkeresése és megnyerése.
3.A képzettségi és mentális-lelki akadályok, hátrányok feltárása és motivációs életvezetési tréning gyakorlat közös tervezése és kivitelezése. A tanulás megtanulásának és a munkavállaláshoz szükséges magatartásformák, a célcsoport foglalkoztatási és képzési jövőtervének kialakítása. A második esély iskola elképzelés alapján a megfelelő felnőttképzési infrastruktúra program és feltételrendszer kifejlesztése Szarvason.
4.A képzéssel párhuzamosan a térségben a „befogadó” munkahelyi gyakorlat és rugalmas foglalkoztatási és munkaszervezeti formák kialakítása a gazdasági vállalkozások körében. A védett foglalkoztatás 6-6 hónapig, s nyílt piaci munkavállalóvá és vállalkozóvá válás egyéni útjainak kialakítása.

dot Top


Agreement Summary

Text available in

A nemzetközi együttműködésben a közös metodikák kialakítása igen hatékony lehet a több oldalú információk és megközelítések használata miatt. Az Európai Foglalkoztatási Stratégia, a nemzetközi Együttműködési Internet Modul használatával a nemzetközi együttműködés hatékonyabbá tehető.
A párhuzamos módszerek használata később előnyeiben egyesülhet, a közös képzés a mai helyzetben azonban nem kivitelezhető.

dot Top


Empowerment

 With beneficiaries

Text available in

A résztvevő szervezetek felelősségének és kapacitásának biztosítása alap feltétel, az önértékelés szintén, a személyes részvétel –a részvétel elvén- és önállóság meghagyása elengedhetetlen hiszen a fejlesztési partnerség hatékonyan csak egyenlő részvétellel lehetséges és biztosítani kell az illető szervezet individualitását.

dot Top


Empowerment

 Between national partners

Text available in

A résztvevő szervezetek felelősségének és kapacitásának biztosítása alap feltétel, az önértékelés szintén, a személyes részvétel –a részvétel elvén- és önállóság meghagyása elengedhetetlen hiszen a fejlesztési partnerség hatékonyan csak egyenlő részvétellel lehetséges és biztosítani kell az illető szervezet individualitását.

dot TopLogo EQUAL

Home page
DP Search
TCA Search
Help
Set Language Order
Statistics