IMPORTANT LEGAL NOTICE
 

 Társadalmi változás = esély ascii version

Hungary

 
DP Managing organisation : Baranya Megyei Munkaügyi Központ
Other national partners : Alapítvány a Vidék Kis- és Középvállalkozásainak Fejlesztésére
Baranya Megyei Önkormányzat – Esélyek Háza
EQUAL theme :Adaptability - Life long learning 
Type of DP :Sectoral - Specific discrimination and inequality problems 
DP Legal status :Association without legal form 
DP identification :HU-10 
Application phase :Approved for action 2 
Selection date :30-06-2005 
Last update :21-09-2006 
Monitoring:  

Rationale

Text available in

The title of the project: Social change = Chance

The members of the Development Partnership: UWYTA Rehabilitation and Employment Public Benefit Company, Baranya County Labour Centre, Baranya County Small and Medium Scale Entreprise Development Centre, Baranya County Equal Opportunity Coordination Office, Civil Society Development Foundation Hungary.

The leader of the Development Partnership: UWYTA PBC.

The project area: South-Transdanubian Region

The overall aim of the project: Help the positive labour market mobility of people with reduced working capacity.

The project would like to reach both the employers and the reduced working capacity people. The project explores po-tential employers and their requirements, it helps to create open attitude, and prepare the employees for the expecta-tions of the open labour market as well. The project also aims to work out an ability measure method, which concen-trate on the remained abilities. Supporting, skill develop-ment services will help the jobseekers to find a job or start a small business.

We also research the requirements of the employers, form partnership with them to create an open, supporting labour market.

dot Top


Objective

Text available in

Work out new methods, procedures, tools, test them and use in labour market projects on the field of job coaching and skill exploration.

Work out and use novel practices to help the clients to enter in to the labour market and find long term employment.

Establish skill development and training workshops, special preparation for specific jobs.

Chart the potential employers and motivate them to employ reduced working capacity people.

Indirect aims of the project:

Help develop new ideas and approaches, new procedures and practices within social policy, start discussions and rec-ommend modification of rules and policies.

The problematic areas and the solutions:

The Hungarian labour market is closed from beneath and prejudice is very typical. On the part the employees have to meet the expectations of the employers in order to integrate to the open labour market.

dot Top


Innovation


Nature of the experimental activities to be implemented Rating
Work placement ***
Employment aids (+ for self-employment) ***
Training of teachers, trainers and staff ***
Anticipation of technical changes *
Guidance and social services **
Awareness raising, information, publicity ***
Studies and analysis of discrimination features *

Type of innovation Rating
Process-oriented ***
Goal-oriented ****
Context oriented **

Text available in


A program innovatív megközelítései
A projekt egyik legfontosabb eredményeként munkagyakor-ló műhelyek alakulnak (eredményorientált innováció), ame-lyek szimulálják a kreativitást, monotonitást, szakipari tevé-kenységeket, valamint az irodai tevékenységegeket. A szi-muláció mellett képességfejlesztés is megvalósul, aminek résztvevői, nemcsak e projekt célcsoportja lehet, hanem más célcsoportok is, s maga a rendszer is adoptálható a célszervezetek számára.
A programban fejlesztett innovatív eszközök
A megmaradt, fejlett, vagy fejleszthető munkaképességek vizsgálata, valamint a vizsgálathoz kapcsolódó eszközök fejlesztése. A módszeresen kialakított vizsgálati eljárás a program keretében lesz kifejlesztve, (folyamatközpontú innováció) de a projekt célcsoportján túl, jóval szélesebb körben lesz hozzáférhető. A vizsgálat kísérleti telephelye a Baranya Megyei Munkaügyi Központ Rehabilitációs Labor-ja. A vizsgálati eljárás kidolgozása után kezdeményezése-ket teszünk a fejlesztés befogadására.
A projektben egy kutatást szervezünk a nyílt munkaerőpiac szereplői körében, amellyel a célcsoport befogadási esélye-it célunk feltérképezni több szempont alapján. A kutatás eredményei szerint egy adatbázis is készül a befogadó szervezetekről, amelyet hozzáférhetővé teszünk más cél-csoportok, munkaerőpiaci programok számára is.
Innovatív módszerek
A nyílt munkaerőpiac szereplőinek motiválása a progra-munk szerves részét képezi. Meglehetősen újszerű mód-szernek tartjuk a „családbarát munkahely program” mintájá-ra kialakított esélyegyenlőségi szempontok érvényesülésé-nek díjazását, díjak megalapítását, s a többcsillagos minő-sítési rendszer bevezetését.
A megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációs, reintegrációs gyakorlatában jelenleg csekély szerep jut a vállalkozóvá válás támogatásának. A projektben kialakított munkagyakorló műhelyek többsége olyan képességeket fejleszt, amelyekkel nagyobb esélye van az önállósulásnak, s erre épülve a projektbe tervezett komplex inkubációs program sikeresen hívhat elő és segíthet magán, vagy tár-sas vállalkozásokat.
dot Top


Budget Action 2

1 000 000 – 1 500 000 €

dot Top


Beneficiaries


Assistance to structures and systems and accompanying measures Rating
Disabilities ***
Age **
Unemployment ***

dot Top


Empowerment

 

 With beneficiaries

Participation
Promoting individual empowerment
Developing collective responsibility and capacity for action
Participation in the project design
Participation in running and evaluating activities

Text available in

The project board

Each Development Partnership member delegate a repre-sentative in the Project Board. The Board is the most impor-tant body of the project with monitoring role, works on a de-mocratic way, based on the principle of consensus. The members haves equal voting rights, the Board is quorate if all the members are present. The president of the Board calls The Board according the schedule. The president of the Board is the Project manager. Every member have right to suggest the call of the Board.

In the preparation part of the project we have a partnership developing training, in which the common responsibility for success of the project will be conscious.

The planning of the project

The detailed project plan will be worked out during the preparation phase, each part will be the result of consensus, even though the charges allocated between the partners according to the competences.

Allocation of the charges

The members of the Development Partnership independ-ently implement their tasks, based on the common view and on the common responsibility for the project.

 

 Between national partners

Text available in

- In the interest of the effective cooperation, independence should be provided, otherwise the participant will not under-take the aims of the project. This explain the inclusion of the participant in the development, the management and the self evaluation of the partnership. The partnership members have to independently implement their tasks by providing the necessary capacity and responsibility. This method helps the development of the creative potential. The key participants do not nee to much influence, but the coworkers need some uplift.

dot Top


Transnationality

 

 Linguistic skills

  • français
  • Deutsch
  • español (castellano)
  • čeština

 Percentage of the budget for transnational activities

  • 15.0%

 Transnational Co-operation Partnerships

Transnational Co-operation Agreement DPs involved
4057 D.A.W.N. - Disadvantageds At Work Now IT IT-G2-VEN-046
SI 17

dot Top


Background

 

 Involvment in previous EU programmes

  • One partner involved in A&E

dot Top


National Partners


Partner To be contacted for
Baranya Megyei Munkaügyi Központ Co-ordination of experimental activities
Design of the project
DP managing organisation
Evaluation
Monitoring, data collection
Transnational partnership
Alapítvány a Vidék Kis- és Középvállalkozásainak Fejlesztésére
Baranya Megyei Önkormányzat – Esélyek Háza

dot Top


Agreement Summary

Text available in

The information and change of experiences mederatly new for the development partnership, because the lead applicant had international contacts before. We consider the parallel management of the pilot solutions as a novel activities, such practise was not experienced before by the partner organi-sations.

The UWYTA PBC has experience adaptation of best EU practices, but it is from the supported employment project field, not from the labour market re-integration. („Don’t throw it away” – Flemish project)

Last update: 21-09-2006 dot Top


Baranya Megyei Munkaügyi Központ

(BMMK)
Király u. 46.
7621 Pécs
www.bmmk.hu

Tel:+3672512858
Fax:+3672512868
Email:zetak@lab.hu

 
Responsibility in the DP: Co-ordination of experimental activities
Design of the project
DP managing organisation
Evaluation
Monitoring, data collection
Transnational partnership
Type of organisation:Employment services
Legal status:Public organisation
Size:Staff 50-250
NUTS code:Baranya
Date of joining / leaving:15-09-2004 /

Text available in

A Baranya Megyei Munkaügyi Központ az Állami Foglalkoztatási Szolgálat részeként egy államigazgatási dekoncentrált szervezet, melynek feladata az uniós, a nemzeti és e helyi munkaerőpiaci és foglalkoztatáspolitikai célok megvalósulásának elősegítése, koordinációja.Fő tevékenységei:· Hatósági, államigazgatási tevékenységek:o Hatósági nyilvántartások, igazolásoko Munkanélküli járadék megállapítása és folyósítása,o Munkavállalási engedélyek· Foglalkoztatást, foglalkoztathatóságot elősegítő támogatások:o Munkaerőpiaci képzéso Bértámogatáso Munkaerőpiaci programok· Munkarőpiaci szolgáltatások:o Információ nyújtáso Közvetítéso Munka- és pálya tanácsadásContact person(s)

Name First name Phone E-mail Responsibility
Zétényi Ákos +3672506800 zetak@lab.hu all (in german)

Last update: 21-09-2006 dot Top


Alapítvány a Vidék Kis- és Középvállalkozásainak Fejlesztésére

(BMVK)
Felsőmalom u. 13.
7621 Pécs
www.bmvk.hu

Tel:+3672214050
Fax:+3672210849
Email:

 
Responsibility in the DP:
Type of organisation:Education / training organisation
Legal status:Non-profit private organisation (including NGO...)
Size:Staff < 10
NUTS code:Baranya
Date of joining / leaving:15-09-2004 /

Text available in

Vállalkozásfejlesztés, képzés, oktatás, tanácsadás, inkubátorházak üzemeltetése, rendezvényszervezés, mikrohitel program működtetéseContact person(s)

Name First name Phone E-mail Responsibility
Sigora Irma +(72) 214 050 isigora@bmvk.hu all (english, russian)

Last update: 21-09-2006 dot Top


Baranya Megyei Önkormányzat – Esélyek Háza

(EH-Pécs)
Széchenyi tér 9.
7632 Pécs
www.eselyegyenloseg.hu/eh/pecs

Tel:+3672532773
Fax:+3672532774
Email:eselyekhaza.pecs@mail.datanet.hu

 
Responsibility in the DP:
Type of organisation:Social services
Legal status:Public organisation
Size:Staff 50-250
NUTS code:Baranya
Date of joining / leaving:15-09-2004 /

Text available in

Az Esélyek Házának fő funkciója, hogy helyi szinten szakmai, módszertani munkát végezzen, közvetett és közvetlen ügyfél ellátást biztosítson, az esélyegyenlőséggel kapcsolatos országos és helyi programok kommunikációját megszervezze társadalmi és szakmai szinten; segítse a kapcsolatépítést az esélyegyenlőség kérdésében érintett szervek, érdekképviseletek, önkormányzatok és civil szervezetek között. Kiemelt feladatunk a diszkriminációt elszenvedett, vagy az azzal fenyegetett társadalmi rétegek közvetlen és közvetett támogatása, konkrétan:- a nők- a fogyatékkal élők- a romák- a gyermekek- az idősek- a hátrányosan megkülönböztetett társadalmi csoportok- és a hátrányos helyzetű településeken élők segítése.Továbbá információ gyűjtés-információ rendszerezés- információ továbbadás. Koordináció, amely kiterjed az egyéni esetek összegzésére (esélyegyenlőségi szempontok szerint), civilek közötti egyeztetésre (a célcsoportok civiljei és az egyéni esetek között) és szektorok közötti együttműködés erősítésére (Állam – Önkormányzatok - Civilek). Hálózatfejlesztés. Képzések szervezése, amely lehet tréning, workshop, előadás illetve tapasztalatcsere. Az esélyegyenlőség kapcsán programok szervezése, amelyek társadalmi szempontból figyelemfelkeltőek, ezek lehetnek konferenciák vagy előadások, kerekasztal beszélgetések, felvilágosító jellegű rendezvények stb.Contact person(s)

Name First name Phone E-mail Responsibility
Kékes Ferenc (72) 532 773 eselyekhaza.pecs@mail.datanet.hu all

Last update: 21-09-2006 dot Top 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Warning! This section is not meant to be read directly, but rather be navigated through from the main page above.
 
 
 
 

Social change = chances

Rationale

Text available in

szöveges mező -maximum 1000 karakter

A projekt címe: Társadalmi Változás = Esély

A fejlesztési partnerség tagjai: UWYTA Rehabilitációs és Foglalkoztatási Kht., Baranya Megyei Munkaügyi Központ, Baranya Megyei Vállalkozásfejlesztési Központ, Baranya Megyei Esélyegyenlőségi Koordinációs Iroda, A Civil Társadalom Fejlesztéséért Alapítvány.

A fejlesztési partnerség vezetője: UWYTA Kht.

A projekt megvalósítási területe: Dél-Dunántúl Régió

A projekt átfogó célja: A megváltozott munkaképességű személyek pozitív munkaerőpiaci mobilitásának előmozdítása.

A projekt e cél elérése érdekében hatással kíván lenni a nyílt munkaerőpiac potenciális munkaadóira, és a megváltozott munkaképességű személyekre is. Éppen ezért külön foglalkozunk a foglalkoztatók felderítésével, elvárásaik megismerésével, a befogadó attitüd kialakításával, s külön a munkavállalók felkészítésével a munkaerőpiaci elvárásokhoz. A projekt keretében képességfeltáró vizsgálati módszereket dolgozunk ki, és támogató, képességfejlesztő szolgáltatásokat vezetünk be,

amelyek segítik az elhelyezkedést, vagy a vállalkozóvá válást. A projekt másik részelemében kutatást végzünk a potenciális munkaadók körében, amellyel megismerjük elvárásaikat, együttműködéseket kötünk, de nagy figyelmet fordítunk a befogadó szemléletüket előhívó akciók megvalósítására is.

dot Top


Objective

Text available in

Új eljárások, módszerek, eszközök kidolgozása, tesztelése és gyakorlata a munkaerőpiaci programokba való kiválasz-tás és a képességfeltárás területén.

Újszerű gyakorlatok kidolgozása és folytatása a célcsoport nyílt munkaerőpiacra való eljutása és tartós megmaradásá-nak támogatása területén.

Munkavégzésre felkészítő tanműhelyek kialakítása, speciá-lis munkára felkészítő program végrehajtása, modellfejlesz-tés.

A célcsoportnak potenciálisan munkát adó kör több-szempontú feltérképezése és motiválása, ide értve a nyílt munkaerőpiac foglalkoztatóit.

A projekt közvetett céljai:

A szakmapolitikában új szemléletek kibontakozásának, új eljárások, gyakorlatok megjelenésének előmozdítása, szakmapolitikai kérdésfelvetések, szakmai párbeszéd kez-deményezése, konkrét jogszabályi változtatások kezdemé-nyezése.

A problémakör és a programban megjelenő megoldási kísérletek:

A magyar munkaerőpiacra az alulról való zártság, valamint előítéletes gondolatok megjelenése rendkívül jellemzők. A munkavállalói oldalon viszont a munkaerőpiaci elvárások-nak való megfelelést kell biztosítani annak érdekében, hogy a célcsoport munkaerőpiaci sikere jó eséllyel megvalósul-jon.

dot Top


Agreement Summary

Text available in

Az információ és tapasztalatcsere közepesen újszerű tevé-kenység a fejlesztési partnerség szemszögéből, mivel a főpályázó több külföldi szervezettel ált már hasonló kapcso-latban. A kísérleti megoldások párhuzamos kialakítását na-gyon újszerű tevékenységnek értékeljük, ilyen gyakorlatra még nem volt példa az együttműködő szervezetek életében.

Gyakorlatok, programelemek átvételével kapcsolatos nem-zetközi együttműködésre ugyancsak van előzmény a UWYTA Kht. életében, de nem a munkaerőpiaci reintegráció, hanem foglalkoztatási programok területén (Pl. Ne dobd El! - falamand program)

dot Top


Empowerment

 With beneficiaries

Text available in

A programtanács

A programtanácsban minden fejlesztési partnerség tag de-legál egy képviselőt. A programtanács a projekt megvalósí-tásának legfontosabb, elsősorban ellenőrző szerve, demok-ratikusan, a konszenzus elve alapján hozza meg döntéseit. A határozatképes programtanács teljes. A tanács minden tagja egyenlő szavazati joggal rendelkezik. A programta-nács összehívását a programtanács elnöke kezdeményezi, aki a programvezető, de az ülés ütemszerű. Különleges ülés összehívására is van lehetőség bármely programtanács-tag indítványára.

A projekt előkészítő fázisában együttműködést – fejlesztő tréninget tartunk, mely alkalmával tudatossá válik a projekt eredményeiért való közös felelősség, közös cselekvés és a részfeladatok.

A projekt közös tervezése

A projekt előkészítő fázisában kidolgozandó részletes pro-jektterv közösen kerül kidolgozásra, annak minden elemét konszenzusos egyetértés követi, annak ellenére, hogy a feladatok a kompetencia alapján elosztásra kerülnek, de az elosztás elve és gyakorlata is közösen lesz elfogadva.

Részfeladatok elosztása

A fejlesztési partnerség tagjai a részfeladataikat önállóan végzik, a közös szemlélet és a projekt eredményeiért való közös felelősség alapján.

dot Top


Empowerment

 Between national partners

Text available in
- A hatékony együttműködés érdekében biztosítani kell

az önálló részvételt, különben a résztvevők nem fognak azonosulni a projekt céljaival, nem lesznek kellő mértékben bevonódva a projekt megvalósításába. Ugyanezen indok miatt szükséges a résztvevők bevonása a fejlesztési partnerség kialakításába, működésébe és az önértékelésbe is. A tevékenységek elvégzését azonban a résztvevőknek önállóan kell elvégezniük, a megfelelő kapacitások és felelősségek biztosítása mellett. E módszer a kreatív potenciál kiteljesedését szolgálja. A kulcsszereplők hozzáállásának túlzott befolyásolása nem szükséges, de a munkatársak lelkesítése igen.

dot TopLogo EQUAL

Home page
DP Search
TCA Search
Help
Set Language Order
Statistics