IMPORTANT LEGAL NOTICE
 

 DP Search


Search Results: 14 records found, page 1 of 1

Title Theme Year DP Id.
OZ "Za dôstojný život" 1B 2004 SK-53
Únia centier prevencie a pomoci DAFNÉ 1B 2005 SK-55
OZ Orbis Institute 1B 2005 SK-56
Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu 1B 2005 SK-61
Zora-Združenie občanov pre regionálne aktivity 1B 2005 SK-62
Inštitút pre verejnú správu 1B 2005 SK-63
Konzultačné a informačné centrum EDUKOS 1B 2005 SK-64
Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov (ASSP) 1B 2005 SK-68
Nadácia za toleranciu a proti diskriminácii 1B 2005 SK-69
Košický samosprávny kraj 1B 2005 SK-70
OZ RPL 1B 2005 SK-71
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1B 2005 SK-72
Nadácia Milana Šimečku 1B 2005 SK-73
Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity 1B 2005 SK-93

 

Result page(s): 1

 


Current applied full text search conditions:


DP - Full text search :  
Basic filters
Round: The DP must:
Country must be: Theme must be:

Activity must be: ( between conditions)
=
=
=
Advanced filters
DP must be: DP status must be:
DP Linguistic skills must be: Transnational co-operation geographical preferences must be:
Beneficiaries (assistance to persons) must be: ( between conditions)
=
=
=
Beneficiaries (assistance to systems and accompaying measures) must be: ( between conditions)
=
=
=
Transnational co-operation intended or searched must be:
=
=
=


Logo EQUAL

Home page
DP Search
TCA Search
Help
Set Language Order
Statistics