IMPORTANT LEGAL NOTICE
 

 DP Search


Search Results: 23 records found, page 1 of 1

Title Theme Year DP Id.
Slovenská provincia rádu menších bratov kapucínov 1A 2005 SK-100
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby Ilava 1A 2005 SK-37
OZ Inštitút zamestnanosti 1A 2005 SK-39
OZ Plť 1A 2005 SK-54
Agentúra Podporovaného Zamestnávania Somotor, n. o. 1A 2005 SK-74
ALEXU - Združenie na pomoc deťom a prírode 1A 2005 SK-75
OZ BOVAP 1A 2005 SK-76
Košický samosprávny kraj 1A 2005 SK-77
Inštitút celoživotného vzdelávania TU v Košiciach 1A 2005 SK-78
PROMA, s.r.o. 1A 2005 SK-79
OZ PROGRESIT 1A 2005 SK-82
Obec Veľké Vozokany 1A 2005 SK-83
Centrum poradensko - psychologický servis 1A 2005 SK-84
Magna Mater - OZ 1A 2005 SK-85
Nadácia Škola dokorán 1A 2005 SK-87
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska 1A 2005 SK-91
DILIGENT - OZ pre podporu vytvárania pracovných príležitostí 1A 2005 SK-92
OZ DUVIA 1A 2005 SK-94
Európska rómska pracovná agentúra 1A 2005 SK-95
ANDROS 1A 2005 SK-96
HELP JOZEF HREHA, s.r.o. 1A 2005 SK-97
Mestská časť Košice - Ťahanovce 1A 2005 SK-98
Gréckokatolícka diecézna charita -CHARITAS 1A 2005 SK-99

 

Result page(s): 1

 


Current applied full text search conditions:


DP - Full text search :  
Basic filters
Round: The DP must:
Country must be: Theme must be:

Activity must be: ( between conditions)
=
=
=
Advanced filters
DP must be: DP status must be:
DP Linguistic skills must be: Transnational co-operation geographical preferences must be:
Beneficiaries (assistance to persons) must be: ( between conditions)
=
=
=
Beneficiaries (assistance to systems and accompaying measures) must be: ( between conditions)
=
=
=
Transnational co-operation intended or searched must be:
=
=
=


Logo EQUAL

Home page
DP Search
TCA Search
Help
Set Language Order
Statistics