IMPORTANT LEGAL NOTICE
 

 DP Search


Search Results: 98 records found, page 1 of 2

Title Theme Year DP Id.
Dajmy sobie prace – Ekoszansa 1A 2006 PL-1
Per linguas mundi ad laborem (Przez języki świata do pracy) 1A 2005 PL-10
Modelowy system przystosowania kadr przeds. do zmian strukturalnych w gospodarce 3F 2005 PL-106
RAZEM 1A 2004 PL-109
IRIS - reintegracja społeczna i zawodowa kobiet - ofiar handlu ludźmi 1A 2005 PL-11
PRACA W POSAGU – model wychodzenia z rodzinnego bezrobocia na wsi 1A 2005 PL-111
Partnerstwo na rzecz aktywizacji zawodowej mieszkańców terenów powojskowych 1A 2005 PL-112
Wchodzenie, utrzymanie, powrot na rynek pracy osob po chorobie psychicznej 1A 2005 PL-113
Kampania Przeciw Ubóstwu Najwyższy szczebel dobroczynności 1A 2006 PL-114
Partnerstwo Inicjatyw Nowohuckich 2D 2005 PL-115
System przeciwdziałania powstawaniu bezrobocia na terenach słabo zurbanizowanych 3F 2005 PL-116
Zatrudnienie Fair Play . Promocja kultury przeds. i etyki rynku pracy. 3F 2005 PL-117
Partnerstwo-Rodzina-Równość-Praca 4G 2005 PL-119
Rozwój Umiejętności Życiowych Młodych Intelektualnie Sprawnych Ale Ruchowo Niepe 1A 2004 PL-12
Życie zaczyna się po czterdziestce 4G 2004 PL-120
PRACA I GODNE ŻYCIE DLA KOBIET OFIAR PRZEMOCY 4G 2005 PL-121
Telepraca scala rodzinę 4G 2005 PL-122
„Pierwsza Szychta” 1A 2005 PL-13
Czas na pracę - praca na czas 1A 2005 PL-14
EMPATIA - Lokalna Solidarność na rzecz Równych Szans 1A 2005 PL-15
KOALICJA POWRÓT DO WOLNOŚCI 1A 2004 PL-16
Szwajcarski zegarek 1A 2005 PL-17
Agenda Bezdomności - Standard Aktywnego Powrotu na Rynek Pracy 1A 2005 PL-18
Twarzą w twarz z rynkiem pracy - model Zatrudnienia Przejściowego 1A 2004 PL-19
Wyprowadzić na prostą 1A 2005 PL-2
Odziedzicz pracę 1A 2005 PL-20
WINDA DO PRACY 1A 2005 PL-21
Wychowankowie domów dziecka - nowe szanse, lepsze jutro 1A 2005 PL-22
PROGRES 1A 2006 PL-23
New way for ex-offenders 1A 2005 PL-24
Romowie na rynku pracy 1A 2005 PL-25
Partnerstwo na Rzecz Aktywizacji Zawodowej ANIMATOR 1A 2005 PL-26
Wstań, unieś głowę 1A 2005 PL-27
Czarna Owca. Skazani na ochronę przyrody. 1A 2005 PL-28
Sudety - Szansa dla młodych 1A 2005 PL-29
Sportowcy na rynku pracy 1A 2005 PL-3
Partnerstwo dla Zawidawia - Program Zakrzów. Peryferie Lokomotywą dla Wrocławia 1A 2005 PL-30
Związkowa Promocja i Ochrona Równouprawnienia Osób Niepełnosprawnych w Zatrud. 1A 2005 PL-31
WANT2LEARN - Chcę się Uczyć 1A 2004 PL-33
Niepełnosprawni – samodzielność, rodzina, rehabilitacja, EDUKACJA, PRACA 1A 2006 PL-34
Krakowska Inicjatywa na rzecz Gospodarki Społecznej - COGITO 2D 2005 PL-35
MOŻEMY WIĘCEJ - partnerstwo na rzecz spółdzielni socjalnych 2D 2005 PL-36
Akademia przedsiębiorczości. Rozwój alternatywnych form zatrudnienia 2D 2005 PL-37
Wirtualny Inkubator Gospodarki Społecznej 2D 2005 PL-38
Ekonomia Społeczna w Praktyce 2D 2004 PL-39
Kluczowa rola gminy w aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych 2D 2005 PL-40
W stronę polskiego modelu gospodarki społecznej - budujemy nowy Lisków 2D 2005 PL-41
Transfer doświadczeń w zakresie gospodarki społ. z Europy Zachodniej do Polski 2D 2005 PL-42
W poszukiwaniu polskiego modelu ekonomii społecznej 2D 2005 PL-43
Partnerstwo w Widłach Trzech Rzek 2D 2005 PL-44

 

Result page(s): 1 2 [Next>>]

 


Current applied full text search conditions:


DP - Full text search :  
Basic filters
Round: The DP must:
Country must be: Theme must be:

Activity must be: ( between conditions)
=
=
=
Advanced filters
DP must be: DP status must be:
DP Linguistic skills must be: Transnational co-operation geographical preferences must be:
Beneficiaries (assistance to persons) must be: ( between conditions)
=
=
=
Beneficiaries (assistance to systems and accompaying measures) must be: ( between conditions)
=
=
=
Transnational co-operation intended or searched must be:
=
=
=


Logo EQUAL

Home page
DP Search
TCA Search
Help
Set Language Order
Statistics