IMPORTANT LEGAL NOTICE
 

 DP Search


Search Results: 11 records found, page 1 of 1

Title Theme Year DP Id.
Partnerstwo-Rodzina-Równość-Praca 4G 2005 PL-119
Życie zaczyna się po czterdziestce 4G 2004 PL-120
PRACA I GODNE ŻYCIE DLA KOBIET OFIAR PRZEMOCY 4G 2005 PL-121
Telepraca scala rodzinę 4G 2005 PL-122
Rodzic – pracownik – rozwój zawodowy rodziców podczas urlopu wychowawczego 4G 2005 PL-85
@lterEgo 4G 2004 PL-86
Elastyczny Pracownik – Partnerska Rodzina 4G 2005 PL-87
Praca dla dwojga 4G 2006 PL-88
Gender index 4G 2005 PL-90
Pełnia Życia - wsparcie rodziców dzieci niepełnosprawnych 4G 2005 PL-91
Kompromis na rynku pracy – innowacyjny model aktywizacji zawodowej kobiet 4G 2005 PL-92

 

Result page(s): 1

 


Current applied full text search conditions:


DP - Full text search :  
Basic filters
Round: The DP must:
Country must be: Theme must be:

Activity must be: ( between conditions)
=
=
=
Advanced filters
DP must be: DP status must be:
DP Linguistic skills must be: Transnational co-operation geographical preferences must be:
Beneficiaries (assistance to persons) must be: ( between conditions)
=
=
=
Beneficiaries (assistance to systems and accompaying measures) must be: ( between conditions)
=
=
=
Transnational co-operation intended or searched must be:
=
=
=


Logo EQUAL

Home page
DP Search
TCA Search
Help
Set Language Order
Statistics