IMPORTANT LEGAL NOTICE
 

 DP Search


Search Results: 24 records found, page 1 of 1

Title Theme Year DP Id.
Modelowy system przystosowania kadr przeds. do zmian strukturalnych w gospodarce 3F 2005 PL-106
System przeciwdziałania powstawaniu bezrobocia na terenach słabo zurbanizowanych 3F 2005 PL-116
Zatrudnienie Fair Play . Promocja kultury przeds. i etyki rynku pracy. 3F 2005 PL-117
Dojrzałość wykorzystuje wiedzę 3F 2006 PL-61
Dynamizm i doświadczenie - wspólne sterowanie zmianą 3F 2005 PL-62
EUROSTER – Partnerstwo na rzecz zdolności adaptacyjnych pracowników stoczni 3F 2005 PL-63
OPOLSKI E-RZEMIEŚLNIK 3F 2006 PL-64
Wspieranie zdolności wykorzystania IT przez MSP w woj. Warminsko-Mazurskim 3F 2005 PL-65
ElaStan - Promocja Elastycznych Stanowisk Pracy 3F 2004 PL-66
Cenrum Zielonych Technologii 3F 2005 PL-68
BUDUJMY RAZEM 3F 2005 PL-69
Partnerstwo Wyrównania Szans 3F 2005 PL-70
Ośrodek RENOWATOR dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw 3F 2005 PL-71
MAYDAY - Model Aktywnego Wsparcia Rozwoju Pracowników i Firm 3F 2004 PL-72
Nowe szanse dla transgranicznego rynku pracy i gospodarki Euroregionu Nysa 3F 2005 PL-73
Sojusz dla pracy 3F 2006 PL-74
Platforma e-Dialog 3F 2004 PL-75
ENTER – Partnerstwo na rzecz telepracy, przedsiębiorczości i równouprawnienia 3F 2006 PL-76
Telepraca szansą na zwalczanie nierówności i dyskryminacji na rynku pracy 3F 2006 PL-77
Mentoring poprzez IT 3F 2005 PL-78
WAMP Wsparcie adaptacyjnosci malych przedsiebiorstw 3F 2005 PL-79
Pomysł na sukces 3F 2006 PL-80
Przedsiębiorczość w sieci-internet szansą na wzrost konkurencyjności 3F 2005 PL-81
Partnerstwo na rzecz rozwoju kompetencji informatycznych w Polsce 3F 2005 PL-82

 

Result page(s): 1

 


Current applied full text search conditions:


DP - Full text search :  
Basic filters
Round: The DP must:
Country must be: Theme must be:

Activity must be: ( between conditions)
=
=
=
Advanced filters
DP must be: DP status must be:
DP Linguistic skills must be: Transnational co-operation geographical preferences must be:
Beneficiaries (assistance to persons) must be: ( between conditions)
=
=
=
Beneficiaries (assistance to systems and accompaying measures) must be: ( between conditions)
=
=
=
Transnational co-operation intended or searched must be:
=
=
=


Logo EQUAL

Home page
DP Search
TCA Search
Help
Set Language Order
Statistics