IMPORTANT LEGAL NOTICE
 

 Vyhľadávanie RP


Výsledok vyhľadávania: 135 nájdené záznamy, strana 1 z 3

Názov Téma Rok RP id.
TERRA DEI GUERRIERI 2D 2002 IT-IT-G-ABR-020
RETE PROTEZIONE CIVILE ABRUZZO 2D 2002 IT-IT-G-ABR-024
QUINSES - Sviluppo Economico basato su qualita, innovazione e solidarieta 2D 2002 IT-IT-G-ABR-027
POLIS - Patto per l`Occupazione e il Lavoro nell`Impresa Sociale 2D 2002 IT-IT-G-ABR-045
Patto per qualificare e diversificare l`impresa sociale 2D 2002 IT-IT-G-ABR-059
HERCULIA Equal Risorse Culturali Umane Locali Imprenditoriali e Ambientali 2D 2002 IT-IT-G-BAS-002
Net Sociality 2D 2002 IT-IT-G-BAS-013
Social Economy 2D 2002 IT-IT-G-BAS-018
LOCRIDE PER TUTTI 2D 2002 IT-IT-G-CAL-013
RETE INFORMA RISCHI CALABRIA 2D 2002 IT-IT-G-CAL-020
FORMAT(Centro per la prog. e l`applicaz. di metodolog. per la valutaz.della qual 2D 2002 IT-IT-G-CAL-026
ACCOGLIENZA E LAVORO 2D 2002 IT-IT-G-CAL-037
Araba fenice. Dal carcere a nuova vita 2D 2002 IT-IT-G-CAL-051
S.I.S.: Sviluppo Impresa Sociale 2D 2002 IT-IT-G-CAM-010
O.R.T.I. URBANI - Operazioni di Ri-vitalizzazione Terrotoriale e Imprenditoriale 2D 2002 IT-IT-G-CAM-018
DOMIZIANA 2D 2002 IT-IT-G-CAM-109
Centro per l`Imprenditoria e lo Sviluppo dell` Economia Sociale 2D 2002 IT-IT-G-CAM-112
MicroCIP - Creazione, sviluppo e consolidamento dell`imprenditoria sociale 2D 2002 IT-IT-G-EMI-003
Agenzia di Negoziazione sociale 2D 2002 IT-IT-G-EMI-008
Modello innovativo di imprenditoria sociale: diverse imprese per diverse abilità 2D 2002 IT-IT-G-EMI-012
Nuove Frontiere per l`Imprenditorialità Sociale 2D 2002 IT-IT-G-EMI-021
NEXUS 2D 2002 IT-IT-G-FRI-003
IMPRENDITORIALITA` ESTREMA PER UNA VITA INDIPENDENTE 2D 2002 IT-IT-G-FRI-017
Studio e sperimentazione di modelli integrati di servizi socio-sanitari territor 2D 2002 IT-IT-G-LAZ-002
PRASSI 2D 2002 IT-IT-G-LAZ-016
Innovazione e sviluppo imprenditoriale nella Piana di Fondi 2D 2002 IT-IT-G-LAZ-057
E.S.S.E.R.E. Economia Sociale e Solidale Economia Razionale contro l`Esclusione 2D 2002 IT-IT-G-LIG-008
Modelli Evolutivi per l`Impresa Sociale 2D 2002 IT-IT-G-LIG-016
IMMAGIN@zioni 2D 2002 IT-IT-G-LOM-004
LUOGHI DELLA QUALITA` SOCIALE 2D 2002 IT-IT-G-LOM-010
AGENZIA DI CITTADINANZA:SOSTEGNO ALL`IMPRENDITORIALITA` SOCIALE 2D 2002 IT-IT-G-LOM-039
Patto per l`economia sociale - L`innovazione nelle iniziative locali di sviluppo 2D 2002 IT-IT-G-MAR-009
LE COOPERATIVE SOCIALI MARCHIGIANE: MODELLO DA SVILUPPARE E DA ESPORTARE 2D 2002 IT-IT-G-MAR-014
QualiTER - Qualità nel Terzo Settore 2D 2002 IT-IT-G-PIE-004
Profit NON Profit 2D 2002 IT-IT-G-PIE-017
DOC IL LAVORO DI QUALITA` 2D 2002 IT-IT-G-PIE-020
WELFARE INTEGRATO E IMPRENDITORIALITA` 2D 2002 IT-IT-G-PUG-001
CLIPS - Capitale Locale per Imprese di Promozione Sociale 2D 2002 IT-IT-G-PUG-009
PERCORSI INNOVATIVI DELL`ECONOMIA SOCIALE IN CAMPO AMBIENTALE (4E) 2D 2002 IT-IT-G-PUG-012
`INCUBATORE DI IMPRESE SOCIALI` 2D 2002 IT-IT-G-PUG-040
NOESIS - Nuove Opportunità Europee di Sviluppo per l`Imprenditoria Sociale 2D 2002 IT-IT-G-PUG-055
Nodi territoriali per la formazione manageriale e sviluppo dell`impresa sociale 2D 2002 IT-IT-G-PUG-110
Posidonia 2D 2002 IT-IT-G-SAR-010
ESSEDUE (Economia Sociale e Solidale Estesa Dentro l`Unione Europea) 2D 2002 IT-IT-G-SAR-024
Economia sociale e nuova imprenditorialità 2D 2002 IT-IT-G-SAR-050
RA.S.P.U.T.IN. RAFFORZARE ECONOMIA SOCIALE PER UN TERRITORIO INNOVATO-INNOVATIVO 2D 2002 IT-IT-G-SAR-051
ETIQUALITAS 2D 2002 IT-IT-G-SIC-066
TE.SE.O - TERZO SETTORE E OCCUPAZIONE 2D 2002 IT-IT-G-SIC-069
e-Government Ethics 2D 2002 IT-IT-G-SIC-075
S.IN.TE.SI - S.ISTEMA IN.TEGRATO TE.RRITORIALE PER LA SI.CILIA 2D 2002 IT-IT-G-SIC-107

 

Nájdené stránky: 1 2 3 [Ďalšie>>]

 


Aktuálne kritériá plnotextového vyhľadávania:


RP - Plnotextové vyhľadávanie  
Základné filtre
Kolo RP musi
Krajina musí byť: Téma musí byť:

Aktivita musí byť: ( medzi podmienkami)
=
=
=
Rozšírené filtre
RP musí byť: Postavenie RP musí byť:
Jazykové znalosti RP musia byť: Geografické preferencie pre nadnárodnú spoluprácu musia byť:
Príjemcovia (pomoc osobám) musia byť: ( medzi podmienkami)
=
=
=
Príjemcovia (pomoc systémom a sprievodným opatreniam) musia byť: ( medzi podmienkami)
=
=
=
Zvažovaná alebo hľadaná nadnárodná spolupráca musí byť:
=
=
=


Logo EQUAL

Domáca stránka
Vyhľadávanie RP
TCA Search
Pomoc
Určite poradie jazykov
statistiky