IMPORTANT LEGAL NOTICE
 

 DP Search


Search Results: 99 records found, page 1 of 2

Title Theme Year DP Id.
Mesto Handlova 3F 2004 SK-1
OZ Inklúzia 3F 2004 SK-10
Slovenská provincia rádu menších bratov kapucínov 1A 2005 SK-100
OZ Človek v ohrození 5 2005 SK-101
Asociácia pre podporu ekonomickej liberalizácie APEL 3F 2005 SK-11
Tabita, n.o. 3F 2004 SK-13
Partner Progress, s.r.o. 3F 2004 SK-14
Úrad vlády SR, Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity 3F 2005 SK-15
Obec Štvrtok na Ostrove 3F 2004 SK-16
Metodicko - pedagogické centrum 3F 2004 SK-17
OZ Orbis Institute 3F 2004 SK-18
Regionálna rozvojová agentúra Tatry-Spiš 3F 2004 SK-19
DITOS podpora dostupnosti informačnych technologii 3F 2004 SK-2
OZ KOALA 2D 2004 SK-20
OZ Cesta nádeje 3F 2004 SK-21
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike 2D 2004 SK-22
DITOS-OZ na podporu dostupnosti informačných technológií 2D 2004 SK-23
Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) 2D 2004 SK-24
Agentúra EUROFORMES 2D 2004 SK-25
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava 2D 2004 SK-26
OZ Klub strieborných hláv 3F 2004 SK-27
Informačné centrum pre mladých 2D 2004 SK-28
Zväz telesne postihnutej mládeže 2D 2004 SK-29
Consulting Multimedia, s. r. o. 3F 2004 SK-3
Agentúra podporovaného zamestnávania n.o. 2D 2004 SK-30
Centrum pre rozvoj zamestnanosti 2D 2004 SK-31
Ano pre život n.o. 2D 2004 SK-32
Agentúra špecializovaných služieb pre autistov a iné zdravotné postihnutia 2D 2004 SK-33
Pomoc ohrozeným deťom 2D 2004 SK-34
SOCIA - Nadácia pre podporu sociálnych zmien 2D 2004 SK-35
Kolpingovo dielo na Slovensku 2D 2004 SK-36
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby Ilava 1A 2005 SK-37
Spoločnosť pre pomoc nepočujúcim 2D 2004 SK-38
OZ Inštitút zamestnanosti 1A 2005 SK-39
Strojnícka Fakulta, Technická Univerzita 3F 2005 SK-4
Stredisko pre štúdium práce a rodiny 4H 2004 SK-40
Záujmové združenie žien Aspekt 4H 2004 SK-41
Slovenská spoločnosť pre plánované rodičovstvo a výchovu k rodičovstvu 4H 2004 SK-42
FEMAN - Slovensko - európska kultúrna spoločnosť 4H 2004 SK-43
Únia materských centier 4H 2004 SK-44
Európska rómska pracovná agentúra 4H 2004 SK-45
Inštitút pre verejné otázky 4H 2004 SK-46
Agentúra na podporu regionálneho rozvoja BBSK 2D 2004 SK-47
Rada pre poradenstvo v sociálnej práci (RPSP) 2D 2004 SK-48
Ibis Acam s.r.o 4H 2004 SK-49
Košický samosprávny región 3F 2004 SK-5
Národné lesnícke centrum 4H 2004 SK-50
Centrum rodových štúdií pri Filozofickej fakulte Univerzity Komenského 4H 2004 SK-51
OZ Empíria 4H 2004 SK-52
OZ "Za dôstojný život" 1B 2004 SK-53

 

Result page(s): 1 2 [Next>>]

 


Current applied full text search conditions:


DP - Full text search :  
Basic filters
Round: The DP must:
Country must be: Theme must be:

Activity must be: ( between conditions)
=
=
=
Advanced filters
DP must be: DP status must be:
DP Linguistic skills must be: Transnational co-operation geographical preferences must be:
Beneficiaries (assistance to persons) must be: ( between conditions)
=
=
=
Beneficiaries (assistance to systems and accompaying measures) must be: ( between conditions)
=
=
=
Transnational co-operation intended or searched must be:
=
=
=


Logo EQUAL

Home page
DP Search
TCA Search
Help
Set Language Order
Statistics