IMPORTANT LEGAL NOTICE
 

 DP Search


Search Results: 24 records found, page 1 of 1

Title Theme Year DP Id.
OZ KOALA 2D 2004 SK-20
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike 2D 2004 SK-22
DITOS-OZ na podporu dostupnosti informačných technológií 2D 2004 SK-23
Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) 2D 2004 SK-24
Agentúra EUROFORMES 2D 2004 SK-25
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava 2D 2004 SK-26
Informačné centrum pre mladých 2D 2004 SK-28
Zväz telesne postihnutej mládeže 2D 2004 SK-29
Agentúra podporovaného zamestnávania n.o. 2D 2004 SK-30
Centrum pre rozvoj zamestnanosti 2D 2004 SK-31
Ano pre život n.o. 2D 2004 SK-32
Agentúra špecializovaných služieb pre autistov a iné zdravotné postihnutia 2D 2004 SK-33
Pomoc ohrozeným deťom 2D 2004 SK-34
SOCIA - Nadácia pre podporu sociálnych zmien 2D 2004 SK-35
Kolpingovo dielo na Slovensku 2D 2004 SK-36
Spoločnosť pre pomoc nepočujúcim 2D 2004 SK-38
Agentúra na podporu regionálneho rozvoja BBSK 2D 2004 SK-47
Rada pre poradenstvo v sociálnej práci (RPSP) 2D 2004 SK-48
Nadácia Integra 2D 2004 SK-57
Proti prúdu 2D 2004 SK-58
Slovenský červený kríž, územný spolok Dunajská Streda 2D 2004 SK-59
ETP Slovensko - Centrum pre udržateľný rozvoj 2D 2004 SK-60
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím (ZPMP) Stropkov 2D 2004 SK-80
Slovenský Červený Kríž - Územný spolok Levice 2D 2004 SK-88

 

Result page(s): 1

 


Current applied full text search conditions:


DP - Full text search :  
Basic filters
Round: The DP must:
Country must be: Theme must be:

Activity must be: ( between conditions)
=
=
=
Advanced filters
DP must be: DP status must be:
DP Linguistic skills must be: Transnational co-operation geographical preferences must be:
Beneficiaries (assistance to persons) must be: ( between conditions)
=
=
=
Beneficiaries (assistance to systems and accompaying measures) must be: ( between conditions)
=
=
=
Transnational co-operation intended or searched must be:
=
=
=


Logo EQUAL

Home page
DP Search
TCA Search
Help
Set Language Order
Statistics