IMPORTANT LEGAL NOTICE
 

 DP Search


Search Results: 23 records found, page 1 of 1

Title Theme Year DP Id.
Partnerstwo Inicjatyw Nowohuckich 2D 2005 PL-115
Krakowska Inicjatywa na rzecz Gospodarki Społecznej - COGITO 2D 2005 PL-35
MOŻEMY WIĘCEJ - partnerstwo na rzecz spółdzielni socjalnych 2D 2005 PL-36
Akademia przedsiębiorczości. Rozwój alternatywnych form zatrudnienia 2D 2005 PL-37
Wirtualny Inkubator Gospodarki Społecznej 2D 2005 PL-38
Ekonomia Społeczna w Praktyce 2D 2004 PL-39
Kluczowa rola gminy w aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych 2D 2005 PL-40
W stronę polskiego modelu gospodarki społecznej - budujemy nowy Lisków 2D 2005 PL-41
Transfer doświadczeń w zakresie gospodarki społ. z Europy Zachodniej do Polski 2D 2005 PL-42
W poszukiwaniu polskiego modelu ekonomii społecznej 2D 2005 PL-43
Partnerstwo w Widłach Trzech Rzek 2D 2005 PL-44
Partnerstwo dla aktywizacji zawodowej Romów przez narzędzia gospodarki społ. 2D 2006 PL-45
NA FALI 2D 2005 PL-46
Gospodarka Społeczna na Bursztynowym Szlaku 2D 2005 PL-48
FENIX 2D 2005 PL-49
Partnerstwo MUFLON 2D 2005 PL-50
Koalicja Łamania Oporów Społecznych - KŁOS 2D 2004 PL-51
Cyber-ręka lidera - Wspieranie Liderów Społecznych Przemian w Polsce 2D 2005 PL-54
Partnerstwo na Rzecz Rozwoju - Spółdzielnia Socjalna - UL 2D 2005 PL-55
Tu jest praca 2D 2004 PL-57
The Partnership for Rain Man - Rain Man for the Partnership 2D 2005 PL-58
MAZURSKI FENIKS 2D 2005 PL-59
Partnerstwo na Rzecz Profesjonalizacji Trzeciego Sektora 2D 2005 PL-60

 

Result page(s): 1

 


Current applied full text search conditions:


DP - Full text search :  
Basic filters
Round: The DP must:
Country must be: Theme must be:

Activity must be: ( between conditions)
=
=
=
Advanced filters
DP must be: DP status must be:
DP Linguistic skills must be: Transnational co-operation geographical preferences must be:
Beneficiaries (assistance to persons) must be: ( between conditions)
=
=
=
Beneficiaries (assistance to systems and accompaying measures) must be: ( between conditions)
=
=
=
Transnational co-operation intended or searched must be:
=
=
=


Logo EQUAL

Home page
DP Search
TCA Search
Help
Set Language Order
Statistics