IMPORTANT LEGAL NOTICE
 

 DP Search


Search Results: 28 records found, page 1 of 1

Title Theme Year DP Id.
IN CORPORE 5 2005 LT-1
Atviros aplinkos neįgaliojo integracijai į darbo rinką kooperacijos modelis 1A 2005 LT-10
IŠEITIS TAU 1A 2005 LT-11
Kryžkelė: koalicija už lygių konkurencinių galimybių darbo rinkoje stiprinimą 1A 2005 LT-12
Neįgaliųjų verslo plėtros bendrija 1A 2005 LT-13
Ištiesk ranką 1A 2005 LT-14
Lietuvos jaunimo užimtumo tobulinimo vystymo bendrija 1A 2004 LT-15
Probleminių regionų atgimimas: įsidarbinimas, partnerystė, bendruomenė. 1A 2005 LT-16
(Re-)integracija į darbo rinką Kretingos rajone 1A 2005 LT-17
Žmonių su proto ir psichikos negalia įdarbinimas 1A 2005 LT-18
Prekybos žmonėmis aukų integracija ir reintegracija į darbinę visuomenę 1A 2005 LT-19
Nugalek priklausomybe 1A 2005 LT-2
Priešpensinio amžiaus asmenų reintegracijos į darbo rinką tinklas 1A 2005 LT-20
Laimėk gyvenimą 1A 2005 LT-21
FORWARD! Šeima ir darbas suderinami 4G 2005 LT-22
Šeimos planeta: šeimai palanki organizacija 4G 2005 LT-23
Vilniaus apskrities socialiai pažeidžiamų moterų integracija 4G 2005 LT-24
MĮM (Moterų Įdarbinimo Modelis) 4G 2005 LT-25
Kompetencijų pripažinimas – šeimos ir karjeros suderinimo galimybių plėtrai 4G 2005 LT-26
Dirbk savo šalyje 4G 2005 LT-27
Per technologijas - žinojimo ir darbo link! 4G 2005 LT-28
Romų integracijos į darbo rinką mechanizmo sukūrimas ir išbandymas 1A 2004 LT-29
Jaunimo užimtumo ir motyvacijos stiprinimas (JUMS) 1A 2005 LT-3
EQUAL greitkelis: vystymo bendrija Klaipėda - Vilnius 1A 2005 LT-4
Tautinių mažumų integracija į darbo rinką 1A 2004 LT-6
Asmenų su klausos negalia integravimas į darbo rinką 1A 2004 LT-7
Atviri ir saugūs darbe.lt 1A 2005 LT-8
EQUAL-atvirų durų link 1A 2005 LT-9

 

Result page(s): 1

 


Current applied full text search conditions:


DP - Full text search :  
Basic filters
Round: The DP must:
Country must be: Theme must be:

Activity must be: ( between conditions)
=
=
=
Advanced filters
DP must be: DP status must be:
DP Linguistic skills must be: Transnational co-operation geographical preferences must be:
Beneficiaries (assistance to persons) must be: ( between conditions)
=
=
=
Beneficiaries (assistance to systems and accompaying measures) must be: ( between conditions)
=
=
=
Transnational co-operation intended or searched must be:
=
=
=


Logo EQUAL

Home page
DP Search
TCA Search
Help
Set Language Order
Statistics