IMPORTANT LEGAL NOTICE
 

 DP Search


Search Results: 7 records found, page 1 of 1

Title Theme Year DP Id.
FORWARD! Šeima ir darbas suderinami 4G 2005 LT-22
Šeimos planeta: šeimai palanki organizacija 4G 2005 LT-23
Vilniaus apskrities socialiai pažeidžiamų moterų integracija 4G 2005 LT-24
MĮM (Moterų Įdarbinimo Modelis) 4G 2005 LT-25
Kompetencijų pripažinimas – šeimos ir karjeros suderinimo galimybių plėtrai 4G 2005 LT-26
Dirbk savo šalyje 4G 2005 LT-27
Per technologijas - žinojimo ir darbo link! 4G 2005 LT-28

 

Result page(s): 1

 


Current applied full text search conditions:


DP - Full text search :  
Basic filters
Round: The DP must:
Country must be: Theme must be:

Activity must be: ( between conditions)
=
=
=
Advanced filters
DP must be: DP status must be:
DP Linguistic skills must be: Transnational co-operation geographical preferences must be:
Beneficiaries (assistance to persons) must be: ( between conditions)
=
=
=
Beneficiaries (assistance to systems and accompaying measures) must be: ( between conditions)
=
=
=
Transnational co-operation intended or searched must be:
=
=
=


Logo EQUAL

Home page
DP Search
TCA Search
Help
Set Language Order
Statistics