Partneri

Okrem zúčastnených krajín sa boju proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu pevne odhodlali venovať tiež medzinárodné organizácie, európske inštitúcie, organizácie občianskej spoločnosti a médiá. Budú sa plne zúčastňovať a podporovať ciele Európskeho roku 2010 po celej Európe a počas celého jeho trvania.

Ak sa aj vy chcete zúčastniť a stať sa partnerom Európskeho roku 2010, pošlite, prosím, e-mail na adresu 2010againstpoverty@ec.europa.eu.

Občianska spoločnosť

Tu nájdete odkazy na občianskej spoločnosti zapojené do roka. Sú to mimovládne organizácie, think tanky, nadácie, miestne a regionálne orgány.

Viac

Zúčastnené krajiny

Tu nájdete informácie o krajinách, ktoré sa zúčastňujú Európskeho roka. Spolu ide o 29 krajín: 27 členských štátov plus Island a Nórsko. Budú nástrojom realizácie Európskeho roka na úrovni jednotlivých krajín.

Viac

Medzinárodné organizácie

Tu nájdete odkazy na medzinárodné organizácie, ktoré sa zúčastňujú Európskeho roka.

Viac

Miestne a regionálne orgány

Tu nájdete informácie o miestnych a regionálnych orgánoch, ktoré sa budú zúčastňovať roka.

Viac

Európske orgány

Tu nájdete informácie o európskych inštitúciách, ktoré sa budú zúčastňovať roka.

Viac