Vprašanja in odgovori o evropskem letu 2010

Kaj je evropsko leto?

Cilj evropskega leta je ozaveščanje o posebni temi, pomembni za evropske državljane. Ne glede na zajeti problem je evropsko leto priložnost za izmenjavo najboljših praks, spodbujanje razprav o politiki in ustvarjanje koristnih ter trajnih vezi v Evropi. Obenem pa je tudi poziv k politični zavezanosti vseh v družbi.

Posebna evropska leta so priložnost za interesne skupine in druge akterje, da oblikujejo svoje dejavnosti.

Vrh strani

Kdo je pobudnik evropskega leta?

Evropsko leto je pobuda Evropskega parlamenta in Sveta ministrov. Evropska komisija ima vodilno vlogo pri izvajanju nacionalnih prednostnih nalog in izpolnjevanju ciljev Skupnosti. Evropsko leto se izvaja v partnerstvu s številnimi akterji tako na lokalni ravni kot na ravni EU.

Vrh strani

Zakaj je leto 2010 Evropsko leto boja proti revščini in socialni izključenosti? Ali je to posledica finančne krize?

Boj proti revščini in socialni izključenosti je ključnega pomena za izpolnjevanje ciljev EU na področju izboljšanja socialne kohezije, doseganja gospodarske rasti ter ustvarjanja več in boljših delovnih mest. Odločitev o tem, da bo leto 2010 evropsko leto boja proti revščini in socialni izključenosti, je bila sprejeta že pred gospodarskim nazadovanjem. Vendar pa zaradi velikega porasta brezposelnosti, s katerim so se lani spopadale številne države, revščina grozi čedalje več ljudem, zato to leto poteka ob pravem času.

Vrh strani

Kakšni dogodki bodo potekali?

Na evropski ravni se bodo odvijale odmevne konference in komunikacijske pobude, skupaj z umetniško pobudo in natečajem za novinarje. V 29 sodelujočih državah bodo potekali regionalni in lokalni dogodki.

V vsaki državi članici bodo potekali tematski tedni na ravni EU in na nacionalnih ravneh ter kulturne in športne dejavnosti.

Vrh strani

Ali bo kampanja resnično pripomogla k zmanjšanju revščine in socialne izključenosti?

Seveda! Spremembe se zgodijo le s spodbujanjem razprave. Evropsko leto bo ovrglo stereotipe ter revščino in socialno izključenost postavilo v središče medijske pozornosti po vsej EU.

Ponovna razprava o teh vprašanjih bo EU in njenim državam članicam pomagala, da oblikujejo nove politike za izboljšanje življenja tistih, ki sta jih prizadeli revščina in socialna izključenost, ter sprožila nove pobude za boj proti revščini z oblikovanjem in krepitvijo partnerstev, v katera bodo vključeni novi sodelavci.

Vrh strani

Kolikšen je proračun in ali je optimalen?

Proračun Evropskega leta 2010 znaša 17 milijonov EUR. Dosedanje izkušnje z organizacijo evropskih let kažejo, da poraba tolikšne količine denarja pomeni dobro in dolgoročno naložbo. Cilj je spodbuditi vlade in druge interesne skupine, da začnejo reševati vprašanje revščine in socialne izključenosti z obnovljenimi močmi in vnemo.

Vrh strani

Ali lahko uporabim uradni logotip in spletno pasico?

Če prirejate dogodek, ki prispeva k ciljem evropskega leta 2010, lahko zaprosite za dovoljenje za uporabo imena in logotipa evropskega leta. Vaš dogodek se lahko glede na svoj obseg in pomen vključi v koledar dogodkov na spletišču evropskega leta.

Prijavo za nacionalne dogodke pošljite vašemu nacionalnemu izvajalskemu organu.

Za dogodke na evropski ravni zaprosite za logotip neposredno na tej spletni strani, kjer najdete zahtevek za uporabo logotipa.

Vrh strani

Kaj so nacionalni izvajalski organi in kakšna je njihova vloga?

Vsaka država članica je imenovala nacionalni izvajalski organ. Izvajalski organi so odgovorni za oblikovanje nacionalnih programov za evropsko leto. Nacionalni program vsebuje prednostne naloge in najpomembnejše dogodke v letu. Izvajalski organi so upravni ali tem enakovredni organi in izberejo nacionalne dejavnosti, ki bodo pri EU zaprosile za sredstva. Izvajalski organi bodo tesno sodelovali z organizacijami civilne družbe, socialnimi partnerji, regionalnimi in lokalnimi oblastmi ter organi, ki zastopajo interese revnih in socialno izključenih.

Kontaktni podatki izvajalskih organov v vaši državi so na voljo tukaj.

Vrh strani

Ali lahko zaprosim za finančna sredstva?

Pozivi za zbiranje predlogov ali javni razpisi obstajajo samo na nacionalni ravni, ne na ravni EU.

Obrnite se na vaš nacionalni organ.

Vrh strani