Bullettin

Ser ikun hemm sitt gazzetti fejn erbgħa minnhom ser jiġu ppubblikati matul is-Sena Ewropea. Ser jipprovdu sommarju tal-attivitajiet li ser iseħħu fil-programm kwadru tas-Sena Ewropea u jagħmlu enfażi fuq suġġetti importanti, avvenimenti u attivitajiet, qabel, matul u wara li tgħaddi s-Sena.