Hírek

Two publications in Slovenia on groups at risk of poverty

extract from publication

Publikacije, ki jih je ob evropskem letu boja proti revščini in socialni izključenosti izdalo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.  

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

Associated documents