News

Natečaj Evropa v šoli

Logo Europe at school

V Sloveniji bodo v okviru evropskega leta potekale številne pobude in prireditve, eno izmed njih pa aktivno izvajamo že od septembra 2009. Tradicionalna pobuda Evropa v šoli, ki letos poteka že enajstič zapovrstjo, se namreč s sloganom "Poiščimo nove priložnosti" pridružuje ciljem evropskega leta, skozi dejavnosti pa si prizadeva za večjo ozaveščenost mladih o posledicah socialne izključenosti in spodbuja dejavno vključevanje.

1. januarja 2010 smo v državah članicah Evropske unije, Islandiji in na Norveškem vstopili v evropsko leto boja proti revščini in socialni izključenosti. V okviru leto dni trajajoče pobude, ki jo finančno podpira Evropska unija, si evropske institucije in države članice prizadevajo za večjo ozaveščenost o revščini in socialni izključenosti v Evropi. Na ta način želijo dati glas tistim, ki revščino in socialno izključenost doživljajo vsakodnevno.

V Sloveniji bodo v okviru evropskega leta potekale številne pobude in prireditve, eno izmed njih pa aktivno izvajamo že od septembra 2009. Tradicionalna pobuda Evropa v šoli, ki letos poteka že enajstič zapovrstjo, se namreč s sloganom "Poiščimo nove priložnosti" pridružuje ciljem evropskega leta, skozi dejavnosti pa si prizadeva za večjo ozaveščenost mladih o posledicah socialne izključenosti in spodbuja dejavno vključevanje.

Osnovnošolci in srednješolci bodo skozi raznovrstne natečaje v okviru pobude Evropa v šoli spoznali temeljne pravice ljudi, tudi pravico do dostojnega življenja ter polne vključenosti v družbo in družbeno življenje. Ustvarjalno sodelovanje s projektnim delom in izražanje z različnimi izraznimi možnostmi bo povečalo njihovo ozaveščenost o položaju ljudi, ki se srečujejo z revščino, natečaj pa jih bo spodbudil tudi k aktivnemu in učinkovitemu iskanju priložnosti in možnosti za solidarno pomoč in s tem uveljavljanje socialnih, ekonomskih in kulturnih pravic vsakogar v družbi. Pomemben cilj pobude je spodbujanje mladih k njihovi večji udeležbi pri iskanju poti za vse, ki se znajdejo na socialnem robu.

Evropa v šoli je ena izmed akcij v okviru partnerstva na področju komuniciranja evropskih vsebin med Evropsko komisijo in Republiko Slovenijo, v imenu nacionalnega odbora pa jo izvaja Zveza prijateljev mladine Slovenije. Natečajev se vsako leto udeleži več kot 20.000 mladih iz osnovnih in srednjih šol ter njihovih mentorjev, vrhunec dogodkov pa ob dnevu Evrope predstavlja nacionalna podelitev nagrad, ki jo spremlja pester kulturno-umetniški program in razstava nagrajenih del.