Mijn land

Nationaal uitvoeringsorgaan: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid; Agentschap SZW

Adres: Wilhelmina van Pruisenweg 52 2595 AN Den Haag

Tel.: +31 70 315 21 91

E-mail: bestrijdingarmoede@agentschapszw.nl

Comitéleden: Mr Roger de Boer, Ms Heidi de Bodt-Kloosterziel, Ministry of Social Affairs and Employment