Στη χώρα μου

Γερμανία © Shutterstock

 

 

Εθνική ιστοσελίδα de

Εθνικό Πρόγραμμα de

Εθνικός Εκτελεστικός Φορέας: Bundesministerium für Arbeit und Soziales Abteilung Belange behinderter Menschen, Rehabilitation, Sozialhilfe, Soziale Integration

Διεύθυνση: Referat Vb 4 Postfach 140280, 53107 Bonn

Τηλέφωνο: +49 18 88 527 44 43

Ηλεκτρονική διεύθυνση: ej2010@bmas.bund.de

Μέλη επιτροπής: Ms Erika Huxhold, Ms Daniela Kuck-Schneemelcher, Bundesministerium für Arbeit und Soziales