Mit land

Czech Republic © Shutterstock

 

 

Nationalt websted cs

Nationalt program en cs

Nationalt Gennemførelsesorgan: Ministry of Labour and Social Affairs; Department for Social Services and Social Inclusion

Adresse: Na Poricnim pravu 1, 128 01 Praha 2

Tlf.: 420 221 922 818

E-mail-adresser: katerina.sperlova@mpsv.cz; jitka.lastovkova@msv.cz

Kommissionsmedlem: Ms Katerina Sperlova, Ministerstvo práce a sociálních věcí