Mijn land

Nationaal uitvoeringsorgaan: Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting; POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid

Adress : 138 rue Royale 1000 Bruxelles; Boulevard Roi Albert II 30 1000 Bruxelles

E-mails : luttepauvrete@cntr.be; armoedebestrijding@cntr.be; question@mi-is.be

Comitélid: Ms Elise Willame, FRS Sécurité sociale