Ceny

Ceny

Súťažné príspevky budú najskôr posudzované na úrovni jednotlivých štátov. Jeden víťaz národnej ceny z každej kategórie (tlačové/online a audiovizuálne súťažné príspevky) bude následne automaticky zaradený do európskej súťaže, kde z každej kategórie budú vybraní a odmenení traja víťazi prvou, druhou a treťou cenou.

Národné ceny

Víťazi národných súťaží dostanú cenu vo výške 800 EUR (alebo jej ekvivalent).

Európske ceny

Víťazi európskej súťaže dostanú ceny vo výške 4 500 EUR za prvé miesto, 3 000 EUR za druhé miesto a 2 000 EUR (alebo ich ekvivalent) za tretie miesto.