Nagrody

Nagrody

Prace konkursowe zostaną najpierw poddane ocenie na poziomie krajowym. Jeden zwycięzca krajowy z każdej kategorii (prasa/internet oraz materiały audiowizualne) zostanie automatycznie zakwalifikowany do konkursu na poziomie europejskim. W ramach konkursu europejskiego w każdej kategorii wyłonionych zostanie trzech laureatów, którzy otrzymają pierwszą, drugą i trzecią nagrodę.

Nagrody na poziomie krajowym

Zwycięzcy konkursu na poziomie krajowym otrzymają nagrodę pieniężną w wysokości 800 EUR lub równowartość tej kwoty.

Nagrody na poziomie europejskim

Laureaci konkursu europejskiego otrzymają nagrody pieniężne w wysokości 4 500 EUR, 3 000 EUR oraz 2 000 EUR (lub równowartość tych kwot) za zajęcie odpowiednio pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca.