Dámhachtainí

Dámhachtainí

Breithneofar na hiontrálacha ar leibhéal náisiúnta ar dtús. Cuirfear buaiteoir amháin ó gach catagóir (preas/ar líne agus closamhairc) sa dámhachtain náisiúnta ar aghaidh go dtí an comórtas Eorpach, ina roghnófar trí bhuaiteoir ó gach catagóir agus bronnfar an chéad, dara agus an tríú háit orthu siúd.

Duaiseanna Náisiúnta

Gheobhaidh buaiteoirí na gcomórtas náisiúnta duais €800 (nó a chomhluach).

Duaiseanna Eorpacha

Gheobhaidh buaiteoirí an chomórtais Eorpaigh duaiseanna €4,500, €3,000, agus €2,000 (nó a chomhluach), le haghaidh an chéad, an dara agus an tríú háit sa chomórtas, faoi seach.