Βραβεία

Βραβεία

Οι συμμετοχές θα κριθούν αρχικά σε εθνικό επίπεδο. Οι νικητές εθνικού βραβείου από κάθε κατηγορία (έντυπη/διαδικτυακή δημοσιογραφία και δημοσιογραφία οπτικοαουστικών μέσων) θα συμμετάσχουν στον Ευρωπαϊκό διαγωνισμό, όπου τρεις νικητές θα επιλεγούν για κάθε κατηγορία και θα απονεμηθεί το πρώτο, το δεύτερο και το τρίτο βραβείο.

Εθνικά Βραβεία

Οι νικητές των εθνικών διαγωνισμών θα κερδίσουν ένα βραβείο 800 ευρώ (ή ισότιμο ποσό).

Ευρωπαϊκά Βραβεία

Οι νικητές του Ευρωπαϊκού διαγωνισμού θα κερδίσουν βραβεία 4.500, 3.000 και 2.000 ευρώ (ή ισότιμο ποσό), για την πρώτη, δεύτερη και τρίτη θέση αντίστοιχα.