Priser

Priser

De indsendte bidrag vil først blive bedømt på nationalt plan. En national prisvinder fra hver kategori (skreven/online og audiovisuel journalistik) vil automatisk indgå i den europæiske konkurrence, hvor tre vindere vil blive valgt i hver kategori og tildelt første-, anden- og tredjepræmien.

Nationale priser

Vinderne af de nationale konkurrencer vil hver modtage en pris, der udgør €800 (eller tilsvarende i den pågældende valuta).

Europæiske priser

Vinderne af de europæiske priser vil modtage en pris, der udgør €4.500, €3.000 og €2.000 (eller tilsvarende i den pågældende valuta) i første-, anden- og tredjepræmie.