Ceny

Ceny

Příspěvky se budou nejprve hodnotit na národní úrovni. Jeden národní vítěz z každé kategorie (tištěné/on-linové příspěvky a audiovizuální příspěvky) se pak automaticky zúčastní evropské soutěže, kde budou v každé kategorii vybráni tři vítězové a bude udělena první, druhá a třetí cena.

Národní ceny

Vítězové národních soutěží obdrží cenu ve výši 800 eur nebo ekvivalentní částku.

Evropské ceny

Vítězové evropské soutěže obdrží ceny ve výši 4.500 eur (první místo), 3.000 eur (druhé místo) a 2.000 eur (třetí místo) nebo ekvivalentní částky.