Награди

Награди

Кандидатурите ще бъдат оценявани първо на национално ниво. Ще бъде излъчен един национален победител във всяка категория (печатни/интернет и аудиовизуални), за да участва в конкурса на европейско ниво, в който ще бъдат избрани трима победители във всяка категория и наградени с първа, втора и трета награда.

Национални награди

Победителите на национално ниво ще получат награда от €800 (или еквивалента и).

Европейски награди

Победителите на европейско ниво ще получат награди от €4,500, €3,000, и €2,000 (или еквивалентите им) за първа, втора или трета награда съответно.