De Europese journalistenprijs van het Europees Jaar 2010: De strijd tegen armoede en sociale uitsluiting

De Europese journalistenprijs van het Europees Jaar 2010: De strijd tegen armoede en sociale uitsluiting

De prijs voor De Journalist van het Europees Jaar (EY) 2010 is in het leven geroepen door de Europese Commissie ter erkenning en ondersteuning van journalisten die bijdragen aan de bewustwording en een breder begrip van armoede en sociale uitsluiting via hun werk.

De competitie is voor journalisten van kranten, online- en audiovisuele journalisten die artikelen hebben gepubliceerd of nieuwsberichten hebben gemaakt die te maken hebben met armoede of sociale uitsluiting in de Europese Unie. Deze artikelen of nieuwsberichten moeten tussen 1 oktober 2009 en 24 september gepubliceerd zijn of te zien zijn geweest in de media van één van de 27 lidstaten of IJsland of Noorwegen.

De doelstellingen van de EY-Prijs voor Journalisten zijn:

  • Erkenning voor uitmuntend vakmanschap als het gaat over verslaglegging van kwesties rondom armoede en sociale uitsluiting.
  • Het creëren van bewustwording van de EY2010-campagne bij de vertegenwoordigers van massamedia in alle 27 Europese lidstaten, IJsland en Noorwegen.
  • Bevorderen van het begrip armoede en sociale uitsluiting; oorzaken en mogelijke oplossingen.

Geïnteresseerd?

Vul het online-formulier in en upload uw inzending. De uiterste inzenddatum is 24 september 2010. Uitstel of uitzonderingen zijn niet mogelijk.

Wij verzoeken u de voorwaarden voor deelname goed door te nemen alvorens u uw inzending instuurt. Inzenden is gratis.