Det Europæiske Års Journalistpris 2010: Bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse

Det Europæiske Års Journalistpris 2010: Bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse

Det Europæiske Års (EY) Journalistpris 2010 er iværksat af Kommissionen med henblik på at støtte og anerkende journalister, der, gennem deres arbejde, bidrager til at skabe øget opmærksomhed omkring og bredere forståelse af fattigdom og social udstødelse.

Konkurrencen henvender sig til journalister, der arbejder for den skrevne presse, online-journalister eller journalister, der arbejder indenfor det audiovisuelle område, og som har fået artikler eller nyhedsindslag offentliggjort om fattigdom eller social udstødelse i EU. Disse artikler eller nyhedsindslag skal være offentliggjort eller vist i tidsrummet mellem den 1. oktober 2009 og den 24. september 2010 af en medieorganisation i en af de 27 EU-medlemsstater, Island eller Norge.

Formålet med EY Journalistprisen er: 

  • At anerkende journalistisk kunnen i dækningen af fattigdom og social udstødelse
  • At skabe opmærksomhed om EY2010-kampagnen i massemedierne i de 27 EU-medlemsstater samt Island og Norge
  • At fremme en bedre forståelse for fattigdom og social udstødelse, årsager og mulige løsninger

Er du interesseret?

Udfyld tilmeldingsblanketten på Internettet og upload dit bidrag. Den endelige dato for indsendelse af bidrag er den 24. september 2010. Denne dato er ufravigelig og kan ikke udsættes.

Læs betingelserne grundigt, inden du indsender dit bidrag. Det er gratis at deltage.