Журналистическа награда на Европейската година 2010: Борба с бедността и социалното изключване

Журналистическа награда на Европейската година 2010: Борба с бедността и социалното изключване

Европейската комисия учредява журналистическа награда на Европейската година (ЕГ) 2010 с цел да подкрепя и отличава журналисти, които чрез работата си допринасят за повишаване на осведомеността и по-широкото разбиране на проблемите на бедността и социалното изключване.

Конкурсът е открит за журналисти от печатни и аудиовизуални медии, които имат публикувани статии или излъчени новинарски репортажи, отразяващи проблемите на бедността и социалното изключване в Европейския съюз. Статиите или новинарските репортажи трябва да са публикувани/ излъчени в периода между 1 октомври 2009 г. и 24 септември 2010 г. в медия в една от 27-те държави–членки на ЕС, в Исландия или Норвегия.

Наградата за журналистика на ЕГ има следните цели:

  • Да отличи качествена журналистика, отразяваща проблеми на бедността и социалното изключване
  • Да популяризира кампанията на ЕГ 2010 сред представителите на средствата за масово осведомяване в 27-те държави–членки на ЕС, Исландия и Норвегия
  • Да се повиши разбирането на проблемите, свързани с бедността и социалното изключване, причините за тях и възможните решения

Представлява ли това интерес за Вас?

Попълнете формуляра за кандидатстване в интернет и качете своята творба. Крайният срок за кандидатстване е 24 септември 2010 г. Няма да бъдат допуснати никакви изключения или удължавания на срока.

Моля, прочетете внимателно условията на конкурса преди да изпратите кандидатурата си. Няма такса за участие.