Postup pri zaslaní súťažného príspevku

Postup pri zaslaní súťažného príspevku

Novinárska cena je určená pre tlačových žurnalistov, online žurnalistov a videožurnalistov zo všetkých 27 členských štátov EÚ, z Islandu a z Nórska.

Uzávierka súťaže je 24. septembra 2010. Prihláška do súťaže je bezplatná.

Novinári môžu byť na cenu nominovaní inou osobou alebo ich organizáciou, avšak takýto súťažný príspevok bude akceptovaný iba vtedy, keď žurnalista s nomináciou súhlasí.

Pred zaslaním svojho súťažného príspevku si, prosím, starostlivo prečítajte podmienky súťaže.

Ak sa chcete zúčastniť súťaže, musíte svoj súťažný príspevok predložiť stanoveným postupom.