Inzendingsprocedure

Inzendingsprocedure

De Journalistenprijs is voor journalisten van kranten, online- en videojournalisten uit alle 27 EU-lidstaten, IJsland en Noorwegen.

De uiterste inzenddatum is 24 september 2010 . Inzenden is gratis.

Journalisten mogen genomineerd worden door een ander of door hun organisatie, maar de inzending wordt alleen geaccepteerd als de journalist deze nominatie heeft goedgekeurd.

Wij verzoeken u de reglementen van deze competitie zorgvuldig door te nemen, alvorens u uw inzending verstuurt.

Om mee te kunnen dingen, dient u uw inzending via de online-procedure in te sturen.