Paraiškų teikimo procedūra

Paraiškų teikimo procedūra

Į šiuos žurnalistų apdovanojimus gali pretenduoti spaudos, internetinės ir vizualinės žiniasklaidos žurnalistai iš visų 27 ES valstybių narių, Islandijos ir Norvegijos.

Paraišką reikia pateikti iki 2010 m. rugsėjo 24 d. Dalyvio mokesčio nėra.

Nominuoti žurnalistus apdovanojimams gali ir kitas asmuo ar organizacija, tačiau konkursinis darbas bus priimtas tik žurnalistui sutikus dalyvauti.

Prieš teikdami konkursinį darbą, atidžiai perskaitykite konkurso taisykles.

Norėdami dalyvauti konkurse, pateikite savo konkursinį darbą naudodamiesi internetine konkursinių darbų teikimo procedūra.