Nós Imeachta Iontrála

Nós Imeachta Iontrála

Tá Dámhachtain na nIriseoirí oscailte d’iriseoirí nuachtáin, d’iriseoirí ar líne agus d’iriseoirí closamhairc ó 27 Ballstát an AE go léir, agus ón Íoslainn agus ón Iorua.

Tá go dtí 15 Deireadh Fómhair le do chomhaid a uaslódáil. Ní bheidh aon táillí iontrála i gceist.

Féadtar le duine eile nó a n-eagraíocht iriseoirí a ainmniú le haghaidh an dámhachtain, ach ní ghlacfar an iontráil ach amháin má ghlacann an t-iriseoir leis an dámhachtain.

Le do thoil, léigh go cúramach coinníollacha an chomórtais sula gcuireann tú d’iontráil isteach.

Chun páirt a ghlacadh sa chomórtas, ní mór d’iontráil a chuir isteach trí leas a bhaint as an nós imeachta iontrála atá ar líne.