Tööde esitamise protseduur

Tööde esitamise protseduur

Konkurss ajakirjaniku auhinnale on avatud trüki-, online ja videoajakirjanikele kõigist ELi 27 liikmesriigist, Islandilt ja Norrast.

Tööde esitamise tähtaeg on 24. september 2010. Osalemistasusid ei ole.

Ajakirjanikke võib  auhinna saamiseks esitada teine isik või nende organisatsioon, aga töid arvestatakse ainult siis, kui ajakirjanik nõustub sellega.

Palun lugege hoolikalt võistluse reegleid enne kui esitate oma töö.

Võistlusest osavõtmiseks peate esitama oma töö, kasutades esitamisvormi internetis.