Tävlingsregler

Tävlingsregler

 1. Med alla bidrag ska bifogas en ifylld anmälningsblankett. Den fylls i på nätet.
 2. Alla bidrag måste ha publicerats eller sänts i medier mellan 1 oktober 2009 och 24 september 2010.
 3. Sista inlämningsdagen är 24 september 2010.
 4. Alla bidrag måste ursprungligen ha publicerats eller sänts i en mediekanal med huvudredaktion i en av EU:s 27 medlemsstater, Island eller Norge.
 5. Varje tävlingsdeltagare får lämna in högst tre artiklar eller videoreportage.
 6. Bidragen måste bestå av minst 700 ord. Vi rekommenderar att artiklarna inte innehåller mer än 3000 ord.
 7. Audiovisuella bidrag måste vara minst 1:30 minuter och högst 3:00 minuter långa. Avkortade versioner av längre reportage accepteras om det inlämnade bidragets längd är mellan 1:30 och 3:00 minuter. Dessa ska skickas i MPEG4-format (.mov PAL dv25).
 8. Skriftliga bidrag ska lämnas på (eller översättas till) ett av EU:s 23 officiella språk, isländska eller norska.
 9. Med audiovisuella bidrag ska bifogas ett kort manus (högst en sida) där reportaget sammanfattas på ett av EU:s 23 officiella språk, isländska eller norska.
 10. Grupper med högst fem deltagare är tillåtna om samtliga huvuddeltagare (t.ex. undersökare, journalister och redaktörer) ger sitt uttalade medgivande och om samtliga står med på anmälningsblanketten.
 11. Artiklar/nyhetsreportage får lämnas in av en tredje part, inklusive mediekanaler. I så fall måste ett skriftligt medgivande från upphovsmannen bifogas med bidraget.
 12. Europeiska kommissionen förbehåller sig rätten att använda bidragen i presentationsmaterial, med medier, samt att återge dem i valfritt format som ett led i marknadsföringen av tävlingen och ‘2010 – Europeiska året för bekämpning av fattigdom och social utestängning’.
 13. Juryns beslut är slutgiltigt. Juryn förbehåller sig även rätten att underkänna bidrag som inte uppfyller tävlingsreglerna. Det går inte att överklaga beslutet. 
 14. Genom att lämna in ett bidrag accepterar tävlingsdeltagaren att han eller hon har läst och förstått tävlingsreglerna.
 15. Artiklar från tryckta och nätbaserade medier liksom audiovisuella bidrag måste skickas in med ursprunglig layout.
 16. Tävlingsdeltagaren måste tillhandahålla bevis (i form av en pdf-fil, en skärmdump av artikeln eller sändningstiden för ett nyhetsreportage) för att bidraget har publicerats eller sänts.
 17. Tävlingsdeltagare under 18 års ålder måste ha föräldrars eller annan vårdnadshavares samtycke (underskrift krävs).