Pogoji za sodelovanje

Pogoji za sodelovanje

 1. K vsem prispevkom je potrebno priložiti izpolnjen prijavni obrazec.
 2. Vsi prispevki morajo biti objavljeni ali predvajani v medijih med 1. oktobrom in 24. septembrom 2010.
 3. Rok za oddajo prispevkov je 24. september 2010.
 4. Vsi prispevki morajo biti objavljeni ali predvajani v javnih medijih, ki imajo sedež uredništva v eni od 27 držav članic EU, na Islandiji ali na Norveškem.
 5. Vsak sodelujoči novinar lahko odda največ tri članke ali poročila v obliki video posnetka.
 6. Prispevki morajo vsebovati vsaj 700 besed, vendar naj članki ne presegajo 3 000 besed.
 7. Avdiovizualni prispevki morajo trajati vsaj 1 minuto in 30 sekund in ne smejo biti daljši od 3 (treh) minut. Povzetki daljših različic so sprejemljivi, če so dolgi vsaj 1 minuto in 30 sekund in krajši od 3 (treh) minut. Prispevki morajo biti v formatu MPEG4 (.mov PAL dv25).
 8. Pisni prispevki morajo biti oddani ali prevedeni v enega od 23 uradnih jezikov EU, islandščino ali norveščino.
 9. K avdiovizualnim prispevkom je potrebno priložiti kratek skript (največ eno stran), ki poročilo povzema v enem od 23 uradnih jezikov EU, islandščini ali norveščini.
 10. Skupinski prispevki, ki jih odda skupina največ 5 (pet) ljudi, bodo sprejeti, če bodo vsi glavni avtorji (denimo raziskovalci, novinarji in glavni uredniki) s tem izrecno soglašali, njihova imena pa bodo navedena na prijavnem obrazcu.
 11. Članke ali poročila lahko vloži tretja oseba, vključno s predstavniki javnih medijev. V tem primeru je k prispevku potrebno priložiti pisno soglasje avtorja.
 12. Evropska komisija si pridržuje pravico do uporabe prispevkov v predstavitvenih gradivih in medijih ter do razmnoževanja v kateri koli obliki za namen spodbujanja nagrade za novinarje in Evropskega leta boja proti revščini in socialni izključenosti 2010.
 13. Odločitev žirije je končna. Žirija si pridržuje pravico, da zavrne vsak prispevek, ki ne izpolnjuje pogojev za sodelovanje na natečaju. Pravna sredstva so izključena.
 14. Z oddajo prispevka se avtor/ica strinja, da je prebral/a in razumel/a pravila za sodelovanje na natečaju.
 15. Članki v tiskani in elektronski obliki ter avdiovizualni prispevki morajo biti oddani v izvirni obliki.
 16. Sodelujoči novinarji morajo zagotoviti dokazila (z oddajo članka v obliki .pdf dokumenta, posnetka članka na zaslonu ali z navedbo časa predvajanja poročila), da je prispevek bil objavljen ali predvajan.
 17. Sodelujoči, mlajši od 18 let, morajo predložiti pisno soglasje staršev ali skrbnikov.