Condiţii de înscriere

Condiţii de înscriere

 1. Toate producţiile trebuie însoţite de un formular de înscriere pe care îl completaţi online.
 2. Toate producţiile trebuie să fie publicate sau difuzate între 1 octombrie 2009 şi 24 septembrie 2010.
 3. Termenul limită pentru înscrierea lucrărilor este 24 septembrie 2010.
 4. Toate producţiile trebuie să fie publicate sau difuzate de către o organizaţie media care are sediul într-una din cele 27 de state membre ale UE, Islanda sau Norvegia.
 5. Fiecare participant poate trimite un număr maxim de trei articole sau reportaje.
 6. Articolele trebuie să aibă cel puţin 700 de cuvinte. Se recomandă în acelaşi timp ca articolele să nu depăşească 3000 de cuvinte.
 7. Producţiile audiovizuale trebuie să aibă durata minimă de 1:30 minute, dar să nu depăşească 3:00 minute. Sunt acceptate şi versiuni prescurtate ale reportajelor atât timp cât materialul înscris are o durată între 1:30 minute şi 3:00 minute. Fişierele trebuie să fie în format MPEG4 (.mov PAL dv25).
 8. Articolele trebuie să fie scrise (sau traduse) într-una din cele 23 de limbi oficiale ale UE, islandeză sau norvegiană.  
 9. Producţiile audiovizuale trebuie însoţite de o scurtă descriere (maxim o pagină) într-una din cele 23 de limbi oficiale ale UE, islandeză sau norvegiană.
 10. Se acceptă şi producţii ale unei echipe formate din maxim cinci persoane, cu condiţia ca toţi membrii echipei (cercetători, jurnalişti sau redactori) să-şi dea consimţământul explicit pentru participare şi toţi membrii echipei să fie nominalizaţi pe formularul de înscriere.
 11. Articolele/reportajele pot fi trimise şi de către o parte terţă, inclusiv organizaţii media. În aceste cazuri, înscrierea trebuie făcută cu consimţământul scris al autorului.
 12. Comisia Europeană îşi rezervă dreptul de a utiliza producţiile în materiale de prezentare, în media şi de a le reproduce în orice formă, în scopul promovării Premiului şi a ‘Anului European de Luptă împotriva Sărăciei şi a Excluziunii Sociale’.
 13. Decizia juriului este finală. Juriul îşi rezervă dreptul de a respinge orice producţie care nu îndeplineşte cerinţele competiţiei. Recursul legal este exclus.
 14. Înscrierea unei producţii înseamnă că participantul a citit şi înţeles regulile concursului.
 15. Articolele din presa scrisă sau online, precum şi producţiile audiovizuale trebuie trimise în forma grafică originală.
 16. Participanţii trebuie să aibă dovada (un fişier .pdf, o fotografie a articolului publicat sau ora de difuzare a reportajului) că producţia respectivă a fost publicată sau difuzată.
 17. Participanţii sub 18 ani trebuie să aibă consimţământul scris şi semnat din partea unui părinte sau tutore.