Voorwaarden voor deelname

Voorwaarden voor deelname

 1. Alle inzendingen moeten voorzien zijn van een volledig ingevuld inschrijfformulier.
 2. Alle inzendingen moeten gepubliceerd of uitgezonden zijn tussen 1 oktober 2009 en 24 september 2010.
 3. De uiterste inzenddatum is 24 september 2010.
 4. Alle inzendingen moeten oorspronkelijk gepubliceerd of uitgezonden zijn via een mediabedrijf dat zijn hoofdkantoor in een van de 27 Europese lidstaten, IJsland of Noorwegen heeft staan.
 5. Elke deelnemer mag maximaal drie artikelen of videoverslagen inzenden.
 6. Inzendingen moeten minimaal 700 woorden tellen. Aanbevolen wordt om niet meer dan 3000 woorden te gebruiken.
 7. Audiovisuele inzendingen moeten minimaal 1:30 minuten lang zijn en niet langer dan 3:00 minuten. Ingekorte versies van langere verslagen worden geaccepteerd, mits ze tussen de 1:30 en 3:00 minuten blijven. Inzendingen moeten van een MPEG4 format zijn (.mov PAL dv25).
 8. Geschreven inzendingen moeten in één van de 23 officiële talen van de EU, het IJslands of het Noors geschreven of vertaald zijn.
 9. Audiovisuele inzendingen moeten voorzien zijn van een kort script (maximum een A-4) waarin een samenvatting van het verslag staat in een van de 23 officiële talen van de EU, het IJslands of het Noors.
 10. Inzendingen van teams van maximaal 5 personen worden geaccepteerd, mits alle hoofdmedewerkers (zoals onderzoekers, journalisten en redactie) expliciet hun akkoord hiervoor hebben gegeven en vermeld worden op het inschrijfformulier.
 11. Artikelen/nieuwsberichten kunnen door een derde partij worden ingezonden, inclusief mediabedrijven. In dat geval moet een geschreven akkoord van de auteur meegestuurd worden.
 12. De Europese Commissie behoudt zich het recht voor om inzendingen te gebruiken bij presentaties aan de media en voor reproductie in welke vorm dan ook, ten behoeve van het promoten van de competitie en het Europees Jaar 2010 tegen Armoede en Sociale Uitsluiting.
 13. De beslissing van de jury is doorslaggevend. De jury behoudt zich het recht voor om inzendingen die niet aan de voorwaarden van de competitie voldoen, te weigeren. Juridisch regres is niet mogelijk.
 14. De deelnemer accepteert de voorwaarden van deze competitie op het moment van inzenden.
 15. Krantenartikelen, online-media en audiovisuele inzendingen dienen in hun oorspronkelijke lay-out ingezonden te worden.
 16. Deelnemers moeten aantoonbaar maken (middels een pdf, een afbeelding van het artikel of de tijd en datum van het uitgezonden nieuwsbericht) dat het artikel gepubliceerd of uitgezonden is.
 17. Deelnemers onder de 18 jaar moeten een ondertekend akkoord van ouder/voogd meesturen.