Konkursa noteikumi

Konkursa noteikumi

 1. Visi darbi jāiesniedz kopā ar tiešsaistē aizpildītu reģistrācijas veidlapu.
 2. Visiem darbiem jābūt publicētiem vai pārraidītiem plašsaziņas līdzekļos laikā no 2009. gada 1. oktobra līdz 2010. gada 24. septembrim.
 3. Darbu iesniegšanas termiņš ir 24. septembris.
 4. Visiem darbiem sākotnēji jābūt publicētiem vai pārraidītiem plašsaziņas līdzekļos, kuru galvenā redakcija atrodas kādā no 27 ES dalībvalstīm, Īslandē vai Norvēģijā.
 5. Katrs dalībnieks drīkst iesniegt ne vairāk kā trīs rakstus vai video reportāžas.
 6. Rakstu minimālais apjoms: 700 vārdu. Ieteicams, lai raksti nebūtu garāki par 3000 vārdiem.
 7. Audiovizuālo darbu minimālais ilgums: 1 minūte un 30 sekundes; maksimālais ilgums: 3 minūtes. Drīkst iesniegt arī garāku reportāžu saīsinātas versijas, ja tās ir vismaz 1 minūti un 30 sekundes ilgas, bet ne ilgākas par 3 minūtēm. Reportāžas jāiesniedz MPEG4 formātā (.mov PAL dv25).
 8. Rakstiskie darbi jāiesniedz (vai jātulko) kādā no 23 oficiālajām ES valodām vai islandiešu vai norvēģu valodā.
 9. Audiovizuālajiem darbiem jāpievieno īss apraksts (maksimālais apjoms: viena lapa), kurā sniegts reportāžas apraksts kādā no 23 oficiālajām ES valodām vai islandiešu vai norvēģu valodā.
 10. Var iesniegt arī grupu darbus, ja grupā ir ne vairāk kā pieci dalībnieki, ar noteikumu, ka visi galvenie dalībnieki (piemēram, pētnieki, žurnālisti un redaktori) ir skaidri pauduši savu piekrišanu un ka viņi visi ir minēti reģistrācijas veidlapā.
 11. Rakstus / ziņu reportāžas var iesniegt arī trešā persona, ieskaitot plašsaziņas līdzekļu organizācijas. Tādā gadījumā darbam jāpievieno autora dokumentāra (rakstiska) piekrišana.
 12. Eiropas Komisija patur tiesības izmantot darbus prezentācijas materiālos, plašsaziņas līdzekļos, kā arī tos jebkādā veidā reproducēt, lai popularizētu šo konkursu un „2010. gadu – Eiropas gadu cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību”.
 13. Žūrijas lēmums ir galīgs. Žūrija arī patur tiesības noraidīt jebkuru darbu, kas neatbilst konkursa prasībām. Lēmums nav apstrīdams.
 14. Iesniedzot darbu, dalībnieks atzīst, ka ir izlasījis un saprot konkursa noteikumus.
 15. Drukātajos vai tiešsaistes plašsaziņas līdzekļos publicētie darbi, kā arī audiovizuālie darbi jāiesniedz oriģinālajā noformējumā.
 16. Dalībniekiem ir jāiesniedz pierādījums (pdf fails, raksta ekrānuzņēmums vai ziņu reportāžas pārraides laiks) tam, ka raksts ir publicēts vai reportāža ir pārraidīta.
 17. Dalībniekiem, kas ir jaunāki par 18 gadiem, ir nepieciešama atļauja, ko parakstījis kāds no viņa vecākiem vai aizbildnis.