Konkurso taisyklės

Konkurso taisyklės

 1. Prie visų konkursinių darbų turi būti pridėta užpildyta internetinė dalyvio forma.
 2. Visi konkursiniai darbai turi būti paskelbti žiniasklaidos priemonėse nuo 2009 m. spalio 1 d. iki 2010 m. rugpjūčio 31 d.
 3. Paraišką reikia pateikti iki 2010 m. rugsėjo 24 d.
 4. Visi konkursiniai darbai iš pradžių turi būti paskelbti žiniasklaidos priemonėse, kurių pagrindinė redakcija įsikūrusi vienoje iš 27 ES valstybių narių, Islandijoje arba Norvegijoje.
 5. Kiekvienas dalyvis gali pateikti ne daugiau kaip tris straipsnius ar reportažus.
 6. Konkursiniai darbai turi būti bent 700 žodžių apimties. Rekomenduojama, kad straipsniai būtų ne ilgesni kaip 3000 žodžių.
 7. Audiovizualiniai konkursiniai darbai turi būti ne trumpesni kaip 1:30 min. ir ne ilgesni kaip 3:00 min. Priimami ilgesnių reportažų sutrumpinti variantai, jei tik pateiktas konkursinis darbas išliks 1:30 min. ir 3:00 min. ribose. Juos reikia pateikti MPEG4 formatu (.mov PAL dv25).
 8. Konkursiniai darbai turi būti parašyti viena iš 23 oficialių ES valstybių narių kalbų, islandų arba norvegų kalba (arba išversti į vieną iš šių kalbų).
 9. Prie audiovizualinių konkursinių darbų turi būti pridėtas trumpas aprašas (ne daugiau kaip 1 puslapio apimties), apibendrinantis reportažą viena iš 23 oficialių ES valstybių narių kalbų, islandų ar norvegų kalba.
 10. Kolektyviniai konkursiniai darbai priimami tuo atveju, jei visi svarbiausi autoriai (pavyzdžiui, tyrėjai, žurnalistai ir redaktoriai) yra davę aiškų sutikimą ir yra išvardyti dalyvio formoje, o kolektyvą sudaro ne daugiau kaip 5 asmenys.
 11. Straipsnius arba reportažus gali teikti trečioji šalis, įskaitant žiniasklaidos organizacijas. Tokiu atveju konkursinis darbas turi būti pateiktas su dokumentais patvirtintu (raštišku) autoriaus sutikimu.
 12. Europos Komisija pasilieka teisę naudoti konkursinius darbus pristatomojoje medžiagoje ir žiniasklaidoje bei platinti juos bet kokia forma, siekdama reklamuoti apdovanojimus ir kampaniją „2010-ieji – Europos kovos su skurdu ir socialine atskirtimi metai“.
 13. Vertinimo komisijos sprendimas yra galutinis. Vertinimo komisija pasilieka teisę nepriimti reikalavimų neatitinkančio konkursinio darbo. Galimybės imtis teisinių veiksmų nėra.
 14. Pateikdamas konkursinį darbą, konkurso dalyvis patvirtina, kad perskaitė ir suprato konkurso taisykles.
 15. Spaudos ir internetinės žiniasklaidos straipsniai, taip pat audiovizualiniai konkursiniai darbai turi būti pateikti originaliu maketu.
 16. Konkurso dalyviai turi pateikti įrodymą (pateikti straipsnį pdf formatu arba jo nuotrauką arba nurodyti žinių reportažo transliavimo laiką), kad konkursinis darbas buvo paskelbtas arba transliuotas.
 17. Jaunesni nei 18 metų konkurso dalyviai turi turėti pasirašytą tėvų arba globėjų sutikimą.