Részvételi feltételek

Részvételi feltételek

 1. A feltöltés csak kitöltött online nevezési űrlappal együtt fogadható el.
 2. A feltöltött munkáknak 2009. október 1. és 2010. szeptember 24. között kell(ett) megjelennie vagy adásba kerülnie a médiában.
 3. Az alkotásokat legkésőbb 2010. szeptember 24-ig lehet beküldeni.
 4. A feltöltött munkáknak eredetileg olyan médiában kellett megjelennie vagy adásba kerülnie, amelynek a főszerkesztősége a 27 EU-tagállam, Izland vagy Norvégia egyikében található.
 5. 5Minden résztvevő legfeljebb három cikket vagy videoriportot tölthet fel.
 6. A feltöltött munkáknak legalább 700 szó terjedelműnek kell lennie. Ajánljuk, hogy a cikkek terjedelme legfeljebb 3 000 szó legyen.
 7. Az audiovizuális munkák hossza legalább 1:30, legfeljebb pedig 3:00 perc. Hosszabb riportok rövidített formában is elfogadhatók, ha a benyújtott munka hossza 1:30 és 3:00 perc között marad. A munkákat MPEG4 formátumban (.mov PAL dv25) kell benyújtani.
 8. Az írásos munkákat az EU 23 hivatalos nyelvének valamelyikén vagy izlandi vagy norvég nyelven kell benyújtani (vagy ezekre lefordítani).
 9. Az audiovizuális munkákhoz (legfeljebb egyoldalas) rövid összefoglalót kell mellékelni, amely az EU 23 hivatalos nyelvének valamelyikén vagy izlandi vagy norvég nyelven összefoglalja a riport tartalmát.
 10. Legfeljebb ötfős csapatok munkái is elfogadhatók, amennyiben ehhez valamennyi fontosabb résztvevő (vagyis kutató, újságíró, szerkesztő) hozzájárul, és valamennyiük nevét szerepeltetik a nevezési űrlapon.
 11. Cikkek/riportok harmadik felek (pl. médiák) által is benyújthatók. A feltöltéshez ilyen esetben a szerző dokumentált (írásbeli) beleegyezése szükséges.
 12. Az Európai Bizottság fenntartja a jogot arra, hogy a feltöltött munkákat tájékoztató anyagokban, illetve a médiában felhasználja, és hogy ezeket bármilyen formában reprodukálja a díj, továbbá a „2010 – a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai éve” népszerűsítése céljából.
 13. A zsűri döntése végleges. A zsűri fenntartja továbbá a jogot a részvételi feltételeknek nem megfelelő munkák elutasítására. A jogorvoslat kizárt.
 14. A résztvevők a feltöltéssel elismerik, hogy elolvasták és megértették a részvételi feltételeket.
 15. A nyomtatott és az online médiában megjelent cikkeket, továbbá az audiovizuális munkákat az eredeti formában kell benyújtani.
 16. A résztvevőknek igazolniuk kell (cikk esetében pdf változattal vagy képernyőfelvétellel, riport esetében az adás időpontjának közlésével), hogy a munkát valóban megjelentették, illetve az adásba került.
 17. 18 év alatti résztvevők esetében a szülő vagy a gondviselő által aláírt hozzájárulás szükséges.