Coinníollacha Iontrála

Coinníollacha Iontrála

 1. Ní mór d’fhoirm iontrála atá comhlánaithe go hiomlán a bheith ag gabháil leis na hiontrálacha go léir.
 2. Ní mór do na hiontrálacha go léir a bheith foilsithe nó ar taispeáint sna meáin idir 1 Deireadh Fómhair 2009 agus 24 Meán Fómhair, 2010.
 3. Tá go dtí 15 Deireadh Fómhair le do chomhaid a uaslódáil.
 4. Ba chóir gur foilsíodh nó gur craoladh na hiontrálacha go léir ar dtús in asraon meáin i gceann de 27 Ballstát an AE, nó san Íoslainn nó san Iorua.
 5. Féadtar gach iontrálaí trí alt nó tuairisc fhíse ar a mhéid a chur isteach.
 6. Ní mór d’iontrálacha a bheith níos mó ná 700 focal ar a laghad. Moltar gan alt a chur isteach atá thar 3,000 focal.
 7. Ní mór d’iontrálacha closamhairc a bheith idir 1:30 nóiméad agus 3:00 nóiméad. Glactar le leaganacha giorraithe de thuairiscí atá níos faide fad is a mhaireann an iontráil a chuirtear isteach idir 1:30 nóiméad agus 3:00 nóiméad. Ní mór dóibh a bheith i bhformáid MPEG4 (.mov PAL dv25).
 8. Ní foláir d’iontrálacha scríofa a bheith scríofa i (nó a bheith aistrithe go) ceann de na 23 teanga oifigiúil an AE, nó Íoslainnis nó Ioruais.
 9. Caithfear script ghearr (leathanach amháin ar a mhéid) a bheith ag gabháil leis na hiontrálacha closamhairc arna coimriú sa tuairisc i gceann de 23 teanga oifigiúil an AE, nó san Íoslainnis nó san Ioruais.
 10. Glacfar le hiontrálacha foirne le cúigear ar a mhéid ar an gcoinníoll go gcomthoilíonn go follasach na príomh-rannpháirtithe go léir  (m.sh. taighdeoirí, iriseoirí agus eagarthóirí) agus ar an gcoinníoll gur liostáladh iad ar fad ar an bhfoirm iarratais.
 11. Is féidir le tríú páirtí lena n-áirítear asraon meáin ailt/tuairiscí nuachta a chuir isteach. Sa chás seo, ba chóir go mbeadh comhthoil scríofa an údair atá doiciméadaithe i gceangail leis an iontráil.
 12. Coimeádann an Coimisiún Eorpach an ceart aige féin chun úsáid a bhaint as iontrálacha in ábhair thaispeántais, leis na meáin agus chun iad a atáirgeadh in aon fhoirm d’fhonn an Dámhachtain agus Bliain an Aontais Eorpaigh 2010 um Chomhrac na Bochtaineachta agus an Eisiaimh Shóisialta a chur chun cinn.  
 13. Tá cinneadh an ghiúiré críochnaitheach. Freisin, coimeádann an giúiré an ceart aige féin chun aon iontráil a dhiúltú nach gcomhlíonann riachtanais an chomórtais. Ní chuirtear san áireamh dul ar a iontaoibh go dlíthiúil.
 14. Tríd iontráil a chur isteach, glacann an t-iontrálaí gur léigh sé nó sí rialacha an chomórtais agus go dtuigeann sé nó sí iad.  
 15. Ní mór d’ailt ó mheáin nuachtáin agus ar líne, chomh maith le hiontrálacha closamhairc, a chur isteach ina bhunleagan.
 16. Ní mór d’iontrálaithe fianaise gur foilsíodh nó gur craoladh an iontráil (trí pdf nó trí ghabháil scáileáin den alt nó an craoladh den tuairisc nuachta) a sholáthar.
 17. Ní mór d’iontrálaithe atá faoi 18 mbliana d’aois an chomhthoil shínithe dá máthair nó n-athair nó dá gcaomhnóir.