Kilpailun säännöt

Kilpailun säännöt

 1. Kaikkien töiden yhteydessä on lähetettävä täytetty sähköinen ilmoittautumislomake.
 2. Kaikkien töiden tulee olla julkaistuja tai esitettyjä tiedotusvälineissä 1.10.2009–24.9.2010.
 3. Ilmoittautumisaika päättyy 24.9.2010.
 4. Kaikkien töiden tulee olla alun perin julkaistuja tai esitettyjä mediassa, jonka päätoimitus sijaitsee jossain EU:n 27 jäsenvaltiosta, Islannissa tai Norjassa.
 5. Kukin osallistuja voi jättää arvioitavaksi korkeintaan kolme artikkelia tai videota.
 6. Kilpailutöiden vähimmäispituus on 700 sanaa. On suositeltavaa, että artikkelien pituus ei ylitä 3 000 sanaa.
 7. Audiovisuaalisten kilpailutöiden vähimmäispituus on 1:30 minuuttia ja enintään 3:00 minuuttia. Pidemmistä töistä hyväksytään lyhennettyjä versioita edellyttäen, että niiden kesto on 1:30–3:00 minuuttia. Audiovisuaaliset kilpailutyöt on lähetettävä MPEG4-formaatissa (.mov PAL dv25).
 8. Kirjallisten kilpailutöiden tulee olla kirjoitettu jollakin EU:n 23 virallisesta kielestä, islanniksi tai norjaksi (tai käännetty johonkin näistä kielistä).
 9. Audiovisuaalisten kilpailutöiden yhteydessä on lähetettävä lyhyt käsikirjoitus (enintään yksi sivu), jossa selostetaan työn ydinsisältö jollakin EU:n 23 virallisesta kielestä, islanniksi tai norjaksi.
 10. Enintään viiden ihmisen yhdessä tekemät työt hyväksytään edellyttäen, että ryhmän kaikki keskeiset jäsenet (esim. tutkijat, toimittajat ja editoinnista vastaavat) ovat antaneet suostumuksensa osallistumiseen ja heidät luetellaan ilmoittautumislomakkeessa.
 11. Artikkelin/uutisraportin voi lähettää kolmas osapuoli, esim. työn julkaisija. Tällöin ilmoittautumiseen tarvitaan työn tekijän kirjallinen suostumus.
 12. Euroopan komissio pidättää itsellään oikeuden käyttää töitä kohtuullisen ajan kuluessa esittelymateriaaleissa ja yhteyksissään tiedotusvälineiden kanssa sekä jäljentää niitä missä muodossa tahansa kilpailun ja Euroopan köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan teemavuoden 2010 mainostamiseksi.
 13. Tuomariston päätös on lopullinen, eikä siitä voi valittaa. Tuomaristo pidättää itsellään oikeuden hylätä työt, jotka eivät täytä kilpailun vaatimuksia. Oikeuskanteet eivät ole mahdollisia.
 14. Lähettämällä kilpailutyön osallistuja ilmoittaa lukeneensa ja ymmärtäneensä kilpailun säännöt.
 15. Painetut ja verkossa julkaistut artikkelit sekä audiovisuaaliset kilpailutyöt tulee lähettää alkuperäisessä ulkoasussaan.
 16. Osallistujien on pystyttävä todistamaan (esittämällä pdf-tiedosto, artikkelista tehty kuvakaappaus tai uutisraportin esitysajankohta), että kilpailutyö on julkaistu tai esitetty.
 17. Alle 18-vuotiaan osallistuminen edellyttää vanhemman tai huoltajan kirjallista suostumusta.