Töö esitamise tingimused

Töö esitamise tingimused

 1. Kõigi töödega peab kaasas olema täidetud online sisestusvorm
 2. Kõik tööd peavad olema avaldatud või meedias näidatud ajavahemikul 1. oktoober 2009 – 24. septembrini 2010
 3. Tööde esitamise tähtaeg on 24. september 2010
 4. Kõik tööd peavad olema algselt avaldatud või esitatud meedias, mille peatoimetus asub ühes 27 ELi liikmesriigist, Islandil või Norras
 5. Iga osavõtja võib esitada maksimaalselt kolm artiklit või videot
 6. Tööde pikkus peab olema vähemalt 700 sõna. Soovitav on, et artiklite pikkus ei ületaks 3000 sõna
 7. Audiovisuaalsete tööde pikkus peab olema vähemalt 1:30 minutit ja mitte rohkem kui 3:00 minutit. Pikemate reportaažide lühendatud versioonid on vastuvõetavad, kui esitatud töö pikkus jääb 1:30 ja 3:00 minuti piiridesse. Need tuleb esitada MPEG4 formaadis (.mov PAL dv25)
 8. Kirjalikud tööd tuleb esitada ühes ELi 23 ametlikust keelest, islandi või norra keeles (või tõlkida ühte neist keeltest)
 9. Audiovisuaalsete tööde juurde peab kuuluma lühike kaaskiri (maksimaalselt üks leht), mis võtab kokku reportaaži sisu ühes ELi 23 ametlikust keelest, islandi või norra keeles
 10. Kuni viie inimese meeskonnatööd võetakse vastu eeldusel, et kõik peamised kaasautorid (nt eeltöö tegijad, ajakirjanikud ja toimetajad) annavad oma selgesõnalise nõusoleku ja kõik on kantud registreerimisvormile
 11. Artikleid/uudiseid võib esitada ka kolmas pool, kaasa arvatud meediakanalid. Sel juhul tuleb töö esitada koos autori kirjaliku nõusolekuga
 12. Euroopa Komisjon jätab endale õiguse kasutada töid meedias presentatsioonimaterjalidena ja paljundada neid igasuguses vormis eesmärgiga reklaamida auhinda ning vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemise Euroopa aastat 2010
 13. Žürii otsus on lõplik. Žürii jätab endale õiguse tagasi lükata iga töö, mis ei vasta võistluse nõuetele. Juriidiline sekkumine ei ole võimalik
 14. Töö esitamisega kinnitab osavõtja, et ta on lugenud ja aru saanud võistluse reeglitest
 15. Trükiartiklid ja online meedia, aga ka audiovisuaalsed tööd tuleb esitada nende algsel kujul
 16. Osavõtjad peavad esitama tõendi (pdf, artikli ekraanipilt või uudise eetrisoleku aeg), et töö on avaldatud või eetris olnud
 17. Alla 18 aasta vanustel osavõtjatel peab olema nende vanemate või hooldaja allkirjastatud nõusolek