Όροι συμμετοχής

Όροι συμμετοχής

 1. Όλες οι συμμετοχές πρέπει να συνοδεύονται από συμπληρωμένο έντυπο συμμετοχής
 2. Όλες οι συμμετοχές πρέπει να έχουν εκδοθεί ή προβληθεί στα μέσα ενημέρωσης μεταξύ 1ης Οκτωβρίου και 24ης Σεπτεμβρίου 2010
 3. Μπορείτε να ανεβάσετε τα αρχεία μέχρι την 124ης Σεπτεμβρίο
 4. Όλες οι συμμετοχές πρέπει να έχουν εκδοθεί ή προβληθεί σε ένα μέσο μαζικής ενημέρωσης του οποίου ο κεντρικός εκδοτικός οίκος να έχει βάση ένα από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ, στην Ισλανδία ή στη Νορβηγία
 5. Κάθε συμμετέχων μπορεί να υποβάλλει το μέγιστο τρία άρθρα ή ρεπορτάζ
 6. Οι συμμετοχές πρέπει να είναι τουλάχιστον 700 λέξεων. Συστήνουμε τα άρθρα να μην ξεπερνούν τις 3.000 λέξεις
 7. Οι συμμετοχές οπτικοαουστικών μέσων πρέπει να έχουν διάρκεια τουλάχιστον 1:30 λεπτών και να μην υπερβαίνουν τα 3:00 λεπτά. Οι συντμημένες εκδοχές μεγαλύτερων ρεπορτάζ θα γίνονται δεκτές εφόσον το βίντεο το οποίο υποβάλλεται είναι μεταξύ 1:30 και 3:00 λεπτών. Τα βίντεο πρέπει να υποβληθούν σε μορφή MPEG4 (.mov PAL dv25)
 8. Τα άρθρα πρέπει να υποβληθούν (ή να μεταφραστούν) σε μία από τις 23 επίσημες γλώσσες της ΕΕ, στα Ισλανδικά ή στα Νορβηγικά
 9. Οι συμμετοχές οπτικοαουστικών μέσων πρέπει να συνοδεύονται από ένα σύντομο σενάριο (το μέγιστο μία σελίδα) το οποίο θα συνοψίζει το ρεπορτάζ σε μία από τις 23 επίσημες γλώσσες της ΕΕ, στα Ισλανδικά ή στα Νορβηγικά
 10. Θα γίνονται δεκτές και ομαδικές συμμετοχές έως και πέντε ατόμων με την προϋπόθεση ότι όλοι οι σημαντικοί συντελεστές (π.χ. ερευνητές, δημοσιογράφοι και συντάκτες) θα συναινέσουν ρητά και τα ονόματά τους θα αναφέρονται στη λίστα του εντύπου συμμετοχής
 11. Τα άρθρα και τα ρεπορτάζ μπορούν να υποβληθούν και από τρίτους καθώς και από επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η συμμετοχή πρέπει να συνοδεύεται από έγγραφη συναίνεση του δημιουργού
 12. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τις συμμετοχές σε υλικά παρουσίασης και να τα παρουσιάζει με κάθε μορφή για τους σκοπούς της προώθησης του Βραβείου και του Ευρωπαϊκού Έτους 2010 για την Καταπολέμηση της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού
 13. Η απόφαση της κριτικής επιτροπής θα είναι τελεσίδικη. Η κριτική επιτροπή διατηρεί επίσης το δικαίωμα να απορρίψει οποιαδήποτε συμμετοχή δε συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του διαγωνισμού. Ενστάσεις δε θα γίνονται δεκτές
 14. Υποβάλλοντας μια συμμετοχή, ο υποψήφιος αποδέχεται ότι έχει διαβάσει και κατανοήσει τους κανόνες συμμετοχής
 15. Τα άρθρα από έντυπα ή διαδικτυακά ΜΜΕ καθώς και οι συμμετοχές οπτικοαουστικών μέσων, πρέπει να υποβληθούν στην αρχική τους μορφή
 16. Οι συμμετέχοντες πρέπει να παρέχουν αποδείξεις (ένα pdf, ένα στιγμιότυπο οθόνης του άρθρου ή την ώρα μετάδοσης του ρεπορτάζ) ότι η συμμετοχή τους έχει εκδοθεί ή μεταδοθεί
 17. Οι συμμετέχοντες κάτω των 18 ετών πρέπει να έχουν την ενυπόγραφη συναίνεση του γονέα ή του κηδεμόνα τους