Deltagelsesbetingelser

Deltagelsesbetingelser

 1. Alle bidrag skal ledsages af en udfyldt online-tilmeldingsblanket
 2. Alle bidrag skal have været offentliggjort eller vist i medierne mellem den 1. oktober, 2009 og den 24. september, 2010
 3. Den endelige dato for indsendelse af bidrag er den 24. september 2010
 4. Alle bidrag skal være offentliggjort/vist af en medieorganisation, hvis redaktionelle hovedkvarter ligger i et af de 27 EU-medlemslande, Island eller Norge
 5. Hver deltager kan indsende op til tre artikler eller videoindslag
 6. Bidrag skal være på mindst 700 ord. Det anbefales, at bidrag ikke overstiger 3000 ord
 7. Audiovisuelle bidrag skal have en varighed på mindst 90 sekunder og må ikke være længere end 3 minutter. Uddrag af længere indslag accepteres så længe det indsendte indslag er mellem 90 sekunder og 3 minutter langt. Indslag skal indsendes i MPEG4-format (mov PAL dv25)
 8. Skrevne bidrag skal indsendes på (eller være oversat til) et af de 23 officielle EU-sprog, islandsk eller norsk
 9. Audiovisuelle bidrag skal ledsages af et kort manuskript (højst en side), der opsummerer indslaget på et af de 23 officielle EU-sprog, islandsk eller norsk
 10. Bidrag fra grupper, der højst kan bestå af fem personer, accepteres, så længe alle deltagerne (f.eks. researchere, journalister og klippere) har givet samtykke hertil og dette fremgår af tilmeldingsblanketten
 11. Artikler/nyhedsindslag kan indsendes af tredjeparter, inklusive medieorganisationer. Hvis det er tilfældet, skal bidraget ledsages af ophavsmandens/-kvindens (skrevne) tilladelse
 12. Europa-kommissionen forbeholder sig retten til at anvende bidrag i PR-materiale, overfor  pressen, samt til at reproducere disse i enhver form, der fremmer ”konkurrencen” og Det Europæiske År for Bekæmpelse af Fattigdom og Social Udstødelse
 13. Juryens beslutning er endelig. Juryen forbeholder sig retten til at afvise bidrag, der ikke opfylder konkurrencens betingelser. Ingen form for juridisk rekurs er mulig
 14. Ved at indsende et bidrag, bekræfter deltageren samtidig, at han/hun har læst og forstået konkurrencereglerne
 15. Artikler fra den skrevne presse, artikler fra Internettet samt audiovisuelle bidrag skal indsendes i deres originale form
 16. Deltagerne skal fremlægge bevis for (i form af en pdf-fil, et skærmbillede af artiklen eller oplysninger om dens sendetidspunkt), at bidraget er blevet offentliggjort eller vist i medierne
 17. Deltagere under 18 skal have vedlægge deres forældres eller værges skriftlige samtykke