Условия за участие

Условия за участие

 1. Всяка кандидатстваща творба трябва да бъде придружена от попълнен по интернет конкурсен формуляр
 2. Всяка кандидатстваща творба трябва да е публикувана или излъчена в медиите в периода между 1 октомври 2009 г. и 24 септември 2010 г
 3. Крайният срок за кандидатстване е 24 септември 2010 г
 4. Всички кандидатстващи творби трябва да са предварително публикувани или излъчени в медия, чиято главна редакция се помещава в една от 27-те държави-членки на ЕС, Исландия или Норвегия
 5. Всеки кандидат може да изпрати най-много три статии или видео-репортажа
 6. Кандидатстващите творби трябва да съдържат най-малко 700 думи. Препоръчва се статиите да не надхвърлят 3,000 думи
 7. Аудиовизуалните творби трябва да са не по-къси от 1:30 мин. и не по-дълги от 3:00 мин. Приемат се и съкратени варианти на по-дълги репортажи, ако отговарят на изискването за дължина между 1:30 и 3:00 минути. Те трябва да се изпратят в MPEG4 формат (.mov PAL dv25)
 8. Писмените конкурсни творби трябва да се изпратят на един от 23-те официални езика на ЕС, исландски или норвежки (или да се преведат на един от тези езици)
 9. Към аудиовизуалните творби трябва да се добави резюме (не по-дълго от една страница), обобщаващо репортажа на един от 23-те официални езика на ЕС, исландски или норвежки
 10. Ще се приемат и колективни творби, създадени от не повече от петима автори, ако всеки от основните им автори (например изследователи, журналисти, редактори) даде изрично съгласие и всички са изброени във формуляра за кандидатстване
 11. Статии/ репортажи могат да бъдат изпращани от странични лица или институции, включително от самите медии. В такива случаи кандидатстващата творба трябва да бъде придружена от (писмено) съгласие на автора
 12. Европейската комисия си запазва правото да използва кандидатстващите творби в представителни материали, в медиите, както и да ги възпроизвежда в каквато и да е форма с цел популяризиране на наградата и на Европейската година за борба с бедността и социалното изключване
 13. Решението на журито ще бъде окончателно. Журито също така си запазва правото да отхвърли всяка кандидатстваща творба, която не отговаря на изискванията на конкурса. Обжалване по съдебен ред не се допуска
 14. С кандидатурата си всеки кандидат потвърждава, че е прочел и разбрал правилата на конкурса
 15. Статиите от печатни или интернет медии, както и от аудиовизуалните творби, трябва да се изпращат в оригиналния си вид.
 16. Кандидатите трябва да предоставят доказателство, че конкурсната творба е публикувана или излъчена (като изпратят документ в PDF формат, скрийншот от статията, запис на новинарския репортаж)
 17. Кандидатите под 18 години трябва да имат писмено съгласие от страна на родителите или настойниците си